Cyklostezky v Hustopečích – jak se na nich chovat?

24. 8. 2020 · 1 minuta čtení · 1 video

Stezka pro cyklisty u Základní školy Komenského byla poslední částí, která chyběla k tomu, aby se mohlo říci: Cyklostezky v Hustopečích jsou hotové! Hustopečští tak mohou nasednout na kola a vyrazit – jak se však na místních cyklostezkách chovat? Pověřili jsme naši Terku-reportérku, která osedlala dvoukolého oře a vyjela vstříc cyklistickému dobrodružství.


Na co si dávat pozor?

  • Chování na cyklostezce se řídí zákonem, ten nemusíte dopodrobna znát, ale měli byste se řídit třemi základními pravidly: být ohleduplní, být předvídatelní a sami předvídat.
  • Na sdruženém přechodu pro cyklisty se musí cyklisté držet ve svém vyznačeném pruhu. Zároveň jej mohou přejet a nemusí sesedat z kola – samozřejmě nesmí ohrozit chodce.
  • Opatrně v místech, kde se cyklostezky kříží s pozemní komunikací!
  • Dávat pozor by si měli i ti, kteří přes cyklostezku přejíždějí autem například do svých garáží či naopak. Řidič je povinen dát přednost cyklistům jedoucím po cyklostezce, pak teprve může pokračovat ke svému domu.
  • Více informací zjistíte v našem instruktážním videu :) 

-slam-, -vyh-, -nov-

 

odebírejte přes RSS