Další volné místo na Odboru územního plánování - agenda GIS

21. 10. 2021 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

 

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování

Referent státní správy a samosprávy
Agenda geografického informačního systému /GIS/

Pracovní náplň:

Plnění výkonu úřadu územního plánování, zejména pořizování územně analytických podkladů, tvorba, údržba, aktualizace databází a rozvoj geografického informačního systému, sběr a zpracování geodetických zaměření, práce s digitálními vektorovými a rastrovými daty, konverze dat (kml, shapefile, dgn, csv ...), tvorba mapových výstupů, práce s daty katastru nemovitostí apod.


Požadujeme:

 

 • splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů – státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • vysokoškolské vzdělání, nejlépe technického zaměření (geoinformatika, geodézie apod.)
 • znalost GIS programů (ArcView, výhodou znalost ArcGIS Pro a QGIS)
 • základní znalosti programování (JAVA, python, html)
 • zkušenosti se zpracováním geodetických zaměření výhodou
 • zkušenost s databázemi a dotazy SQL výhodou
 • výborné znalosti práce s PC
 • řidičský průkaz B – aktivní řidič

 

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

 

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10.

Nástup: předpoklad 11/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • příjemné pracovní prostředí
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – agenda GIS“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 08.11.2021 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS