Děti z Hustopečska vyjádřily obrázkem lásku ke své obci

10. 6. 2021 · 2 minuty čtení · 23 fotografí · 1 video

Přes 240 obrázků bylo zasláno do soutěžní přehlídky Obrázky z naší obce, kterou vyhlásil Místní akční Hustopečsko. Děti projevily značný talent, takže na výstavě se mohli návštěvnici pokochat obecními kostely, vinnými sklepy či přírodou.


Ekoncentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích se stalo v úterý 8. června místem vernisáže výstavy Obrázky z mojí obce. Za výtvarnou soutěží stojí Místní akční plán Hustopečsko (MAP), který na pátou hodinu večerní sezval autory výtvarných prací, jejich pedagogy a rodiče, vedení škol a obcí i širokou veřejnost. „Největší radost mám z toho, že přijeli, až na jednu holčičku, všichni ocenění,“ neskrývá radost organizátorka z MAP Hustopečsko PaedDr. Michaela Hradilová.

Obrázků se sešlo 245 z prakticky celého Hustopečska, zapojily se hlavně mateřské školky a první stupeň základních škol, účast na druhém stupni byla mírně slabší. „Předsedou hodnoticí komise byl výtvarník a učitel výtvarné výchovy pan Mgr. Horáček z Kobylí a v porotě zasedl také celý realizační tým MAP. Všechna díla se vyskládala u pana Horáčka v obývacím pokoji, udělal základní předvýběr a poté jsme udělali další výběr a sestavili jsme pořadí,“ vysvětluje princip hodnocení Hradilová.

Hustopečské jistě potěší, že druhé a třetí místo v kategorii mateřských škol obsadily místní děti, které namalovaly hustopečskou radnici a podzim u rozhledny. „Svědčí to o tom, že paní učitelky v mateřské škole se těm dětem opravdu věnují a že je vedou tím správným směrem. Obecně můžeme říci, že ty výtvarné práce, zvlášť ty vítězné, byly kvalitní – nejenom z mateřských škol, ale i vyšších stupňů,“ dodává Hradilová. 

 Úterý 8. června nebylo jedinou možností zhlédnout vystavená díla. Výstava bude nabídnuta obcím v rámci mikroregionu Hustopečsko a zároveň budou obrázky nafoceny profesionálním fotografem pro potřeby propagačních činností obcí. Na výstavu bude navazovat další činnost MAPu, kterou je tzv. Putování s MAPíkem. „Je to zábavná hra, jehož prostřednictvím chceme přivést děti i jejich rodiče k tomu, aby lépe poznali region, ve kterém žijí. V rámci této hry jsou připravené čtyři výzvy a do každé výzvy je nachystáno šest až sedm tras, které si mohou projít,“ láká Hradilová. Veškeré informace potřebné k putování naleznou zájemci na www.maphustopecsko.cz.

-vyh-


odebírejte přes RSS