Díl 4.: Správní odbor

29. 6. 2017 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Ve čtvrtém díle našeho seriálu o Městském úřadu Hustopeče vám představíme zaměstnance a agendu Správního odboru.  
Na Správní odbor zavítá ve svém životě každý obyvatel České republiky. Městský úřad Hustopeče zde zaměstnává šest úředníků. Mezi viditelné činnosti tohoto odboru patří vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel a ověřování. Také je zde kontaktní místo veřejné správy – Czechpoint a matrika. „Zřejmě málokdo si uvědomuje, že správní agendy jsou základním pilířem státní správy. Pokud by se na matrice stala nějaká chyba, tak se s člověkem ponese celý život,“ vysvětlil Miroslav Svoboda, vedoucí Správního odboru.
Hustopečskou matrikářkou je Dagmar Kočí. Její kolegyně Simona Procházková se stará o evidenci obyvatel. Navzájem mají stoprocentní zastupitelnost. Jako matrikářky jsou přítomny na vítání občánků a na všech svatbách. V posledních letech pozorují trend oddávání na nezvyklých místech. „Jedná se velmi často o páry odjinud, například z Čech. Lákají je netradiční svatby ve vinohradu, vinném sklepě nebo v mandloňovém sadu,“ dodala Procházková. Dále matrikářky vykonávají zápisy narození a úmrtí, také provádí změny jména, příjmení či vyšší ověření dokladů. Hustopečský městský úřad vede podpisové vzory všech matrikářek, které spadají do jeho správního obvodu. „Mimo jiné provádíme pravidelné kontroly matričních knih a sbírek listin a vedeme jim historické druhopisy matričních knih a sbírek listin. Zajišťujeme i odvoz starých matrik do Moravského zemského archivu,“ doplnil Svoboda. Každá matrikářka musí ctít ochranu osobních údajů.
V gesci evidence obyvatel je například přihlášení, odhlášení a ukončení trvalého pobytu. Navíc tato agenda zajišťuje vedení čísel, přidělených čísel popisných, evidenčních, orientačních a současně se stará o evidenci ulic. „Také ve spolupráci s Odborem kancelář tajemníka vedeme volební seznamy a vydáváme žadatelům voličské průkazy,“ dodal Svoboda. 


Správní odbor provádí i přezkušování nových úředníků k vykonávání vidimace a legalizace nebo pomáhá s identifikací osoby kvůli bankovním účelům a vypracovává zprávu o pověsti pro policii a soudy. Navíc zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů, kde se vydávají průkazy s dobou platnosti 10 let. Náběry na ně pořizují Zdeňka Gabrhelová a Jitka Šuterová. „Vydáváme občanské průkazy i pro děti, také jezdíme pořizovat žádosti offline. Tuto službu poskytujeme nemohoucím klientů,“ uvedla Gabrhelová. „Vyřizuje i bleskovky, které mají měsíční platnost,“ doplnila Šuterová. 

Činností zaměstnankyně Martiny Šíblové je náběr žádostí na vydání cestovního dokladu.  Každý občan může požádat o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě po celém světě. Ve spolupráci s příslušným městským úřadem je takový pas vyhotoven a prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí je zaslán na onen zastupitelský úřad. K vyřízení pasu je nutné pořídit biometrické údaje klientů. „Kromě biometrie obličeje se snímají i otisky prstů, u dětí až od 12 let,“ vysvětlila Šíblová.
Z technických důvodů nelze na přepážkách odbavovat více žadatelů současně, proto každý rok před sezónou dovolených čelí oddělení cestovních dokladů náporu žadatelů. Klienti musí počítat s tím, že lhůta pro vydání občanského průkazu i cestovního dokladu je ze zákona 30 dní. S vydáváním nových průkazů souvisí i skartace starých. „Průkazy se znehodnotí a jednou ročně je vozíme do certifikované spalovny,“ uzavřel Svoboda.
V příštím díle našeho seriálu vám představíme zaměstnance a náplň práce Odboru životního prostředí. 

-ves-

odebírejte přes RSS