Díl 8.: Městská policie Hustopeče

30. 11. 2017 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Osmý díl seriálu, ve kterém vám představujeme Městský úřad Hustopeče, se bude věnovat orgánu města: Městské policii Hustopeče.


Městská policie byla v Hustopečích zřízena v roce 1992. Její hlavní činností je zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, kontrola dodržování obecně závazných vyhlášek města, kontrola organizace dopravy a likvidace černých skládek na území města. Navíc zajišťuje většinu kulturních a sportovních akcí a provádí odchyt zvířat. Policie pracuje s rozpočtem necelé tři miliony korun, jejím velitelem je starostka Hana Potměšilová. „V letošním roce uběhlo již 25 let od vzniku městské policie, která byla zřízena rozhodnutím zastupitelstva,“ řekla Potměšilová. „Navíc mají Hustopeče uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s obcemi Starovice a Uherčice, pro které policie také vykonává určitou agendu,“ doplnila.
Pověřeným zaměstnancem města pro práci s Městskou policií je Robert Novák. Stará se o technické a provozní věci, a kontroluje, zda policie dodržuje rozhodnutí vydaná starostkou. Každé ráno od něj starostka dostává hlášení o tom, co se ve městě událo v oblasti bezpečnosti. „O mimořádných událostech bývám informována neprodleně a to i o víkendu. O tom, jak se věci řeší a zároveň, abych mohla případně rozhodnout, jak se bude dále postupovat,“ vysvětlila Potměšilová. „Také plánujeme, co bude policie pro město řešit. Jejich činnost je samozřejmě velmi pestrá a nedá se řídit podle přesného programu,“ dodala.
V současné době má Městská policie čtyři strážníky: Erika Holackého, Františka Tomka, Lukáše Nového a Jakuba Hicla. Všichni mají stejné pravomoci. Každé tři roky jsou přeškolovaní na Ministerstvu vnitra, kde získávají osvědčení o odborné způsobilosti. Vzhledem k širokému záběru povinností strážníků, je nutné, aby se dál průběžně vzdělávali. „Občané se mohou obrátit na službukonajícího strážníka na telefonu č. 727888396. Strážníci jsou kompetentní a měli by si poradit s každou problematikou,“ řekl Novák. Administrativu policie vyřizuje Dagmar Hyclová, která navíc zpracovává podklady pro přestupkové řízení. Asistenta prevence kriminality vykonává Jan Strach. „Ráno ho můžete potkat u základních škol. Dbá na bezpečnost na přechodech a snaží se, aby nedocházelo k negativním věcem, šikaně či jinému protiprávnímu jednání,“ vysvětlil Novák.
Materiální vybavení, které má Městská policie k dispozici, je pestré. Vlastní auto, dva kusy silničních rychloměrů, několik fotopastí, kamerový systém a k vypracování statistik používá statistické dopravní moduly. Navíc má odchytovou techniku a provozuje odchytové zařízení. V roce 2016 bylo na území města odchyceno více než 100 psů, 25 ovcí a šest plazů. „Věřím, že odchytová stanice je velkým přínosem zejména pro hustopečské pejskaře. V případě, že se jim zatoulá pes, tak nemusí prohledávat útulky. V 90 procentech případů psa odchytí strážníci a předají ho zpět majiteli,“ podotkl Novák.
Podstatnou agendou Městské policie je oblast dopravy. Řeší například dopravní uzávěry při stavebních činnostech i kulturních akcích. Ve spolupráci s Odborem dopravy řeší objízdné trasy a podklady pro aktualizaci Pasportu dopravního značení. Také likviduje autovraky a zajišťuje provoz všech parkovacích zón a s nimi spojených automatů. „Letos nechalo město zpracovat Generel dopravy, který řeší strategii dopravy do takových detailů, že se podle něj dají plánovat i další investiční akce na dlouhou dobu dopředu,“ řekl Novák.
Další významnou oblastí, kterou Městská policie řeší, je veřejný pořádek. Zabývá se například výtržnostmi, vandalstvím, poškozováním majetku, krádežemi a fyzickým napadením osob. Důležitá je i spolupráce Městské policie s Policií České republiky. Kromě spoluorganizování veškerých akcí v Hustopečí, si vypomáhají při řešení problémů. „V roce 2016 Městská policie předala Policii České republiky 13 podnětů. Zároveň městští strážnici podnikli 103 výjezdů na žádost Policie ČR. Jednalo se většinou o prvotní zásah, kdy strážníci mohli být na místě rychleji,“ doplnil Novák.
Městská policie není v provozu nonstop, pracovní doba strážníků je od pondělí do čtvrtku od 06.00 do 22.00 hodin. V pátek a sobotu jsou strážníci ve službě od 06.00 do 24.00 hodin. V neděli je zajištěna přítomnost strážníka od 12.00 do 20.00 hodin. Tento orgán obce má také vytyčený plán dalšího rozvoje. Jedná se například o zefektivnění práce Městské policie zaváděním nových technologií (optická síť, městský kamerový systém), zvýšení důrazu na prevenci (přednášky ve školách) nebo komplexní řešení zajištění bezpečnosti v rámci turistických oblastí (Mandloňová stezka, rybníky, Křížový vrch).
V příštím díle vám představíme zaměstnance a agendu organizační složky Správa a údržba budov.

-ves-

 

odebírejte přes RSS