Do škol se letos vrátí slavnostní zápisy!

15. 3. 2022 · 2 minuty čtení · 1 video

Pomalu zapomenutá součást zahájení školní docházky se po dvouleté pauze opět vrací do našich škol. Slavnostní zápisy do prvních tříd. Ve středu 15. března si obě dvě hustopečské základní školy pozvaly rodiče budoucích prvňáčků, aby se s vracejícím se postupem seznámili. 


„Primárně jsou tyto dny otevřených dveří zaměřeny na rodiče předškoláků, ale v principu se do školy mohou přijít podívat i starší děti, které chtějí třeba přestoupit do šestého ročníku. Rodiče i děti chceme informovat o všech náležitostech, které je třeba splnit, aby mohlo být dítě řádně zapsáno do prvního ročníku. Druhou stránkou věci je i to, že se rodiče mají možnost sami pozvat do našich prostor, ptát se, seznámit se,“ vysvětluje setkání s rodiči ředitelka ZŠ Nádražní Ivana Matějíčková.

Na Základní škole Komenského se děti i rodiče mohou těšit na osvědčenou formu zdejších zápisů. „U nás je takovou tradicí, že zápis probíhá v menších skupinkách dětí za doprovodu dvou učitelek, které si děti tak trochu vyzkouší z toho, co všechno už umí,“ představuje i letošní plán zástupkyně ředitele ZŠ Komenského.

Základní škola Nádražní sází na více individuální přístup. „Je to vlastně jeden na jednoho. (smích) Předškoláček přijde i s rodičem do třídy za svou budoucí paní učitelkou, která se ho vyptává na různé věci, vzájemně se seznamují, děti dostanou i první dárečky, aby se k nám těšily,“ říká ředitelka Matějíčková.

Zatímco na Komendě jsou připraveni v novém školním roce otevřít až tři první třídy, Nádražka je více komornější. „Naše kapacity nám dovolují otevřít maximálně dvě třídy, jinak bychom se sem prostě nevešli. Nicméně do jedné třídy jsme schopni umístit okolo až 25 dětí, což se nám osvědčilo z loňského roku jako takový strop pro zvládnutí výuky a nějakého komfortu dětí,“ dodává Matějíčková.

Všechny potřebné informace najdou zájemci o přijetí na webových stránkách obou škol. „Slavnostní zápis není nezbytností pro přijetí do první třídy, je to spíše taková událost pro děti i celé rodiny. Důležité je splnit všechny formální náležitosti - vyplnit přihlášku, zápisní lístek, dodat všechna potvrzení, a to všechno nejpozději do 12. dubna,“ zdůrazňuje termín uzávěrky přihlášek pro obě hustopečské školy Iva Kahounová. -nov-

odebírejte přes RSS