Dobrovolníci pomáhali na Pastelce i Pavučině

16. 9. 2019 · 1 minuta čtení · 7 fotografí · 1 video

Teambuilding a dobročinnost, tyto dva cíle má tradiční akce firmy Norma nazvaná Help Day. V Hustopečích se letos konala druhý zářijový pátek odpoledne, účastnila se jí dvacítka zaměstnanců.


„Help Day je v rámci Norma Group den, který věnujeme zvelebování okolí ve svém městě nebo místě, kde firma sídlí. My se snažíme jeden den v roce naplánovat akci na pomoc městu Hustopeče,“ vysvětlil prokurista firmy Zdeněk Modra. Účast je nabídnuta všem zaměstnancům, zapojují se lidé z administrativy i výroby. Mnozí z nich pravidelně, už pátým rokem. V minulosti pracovali například na dětském hřišti nebo v penzionu pro důchodce. „První rok jsme pomáhali čistit rybník, bylo nás kolem padesáti. Poslední roky se počet ustálil zhruba na dvaceti lidech,“ zavzpomínal Modra.

Letos se dobrovolníci rozdělili na dvě skupinky, jedna zvelebovala okolí nové Pavučiny před jejím nedělním slavnostním otevřením. Muži natírali prolézačky a ženy čistily záhon.
Další účastníci přiložili ruku k dílu v Mateřské škole Pastelka, která po dobu rekonstrukce hospodářské budovy funguje v nezbytně omezeném režimu. Vydatně pomohli s hrubým úklidem kuchyně tak, aby v pátek 20. září mohla proběhnout mnohými očekávaná kolaudace stavby. A vyslyšeli i prosbu o pomoc s renovací starého nábytku, natírali zrezivělé stoly z kuchyně.

Nezbývá, než si přát, aby firma Norma v této bohulibé tradici pokračovala i v dalších letech a aby se její veřejně prospěšné aktivity staly inspirací také dalším hustopečským podnikům.

-kam-

 

odebírejte přes RSS