Dojde k posílení veřejného osvětlení. Radní jednali

15. 2. 2017 · 2 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Radní se sešli na své 58. schůzi v úterý 14. února. Zabývali se úpravou cen za pronájem sportovní haly, výměnou výtahu na poliklinice, divadelním festivalem Pod širým nebem, nákupem věcí pro městské muzeum, výměnou kotlů ve společenském domě, žádostí o dotaci na pořízení elektromobilu nebo posílením veřejného osvětlení. 

Posílení veřejného osvětlení 
Na jaře se začne pracovat na posílení veřejného osvětlení v nedostatečně osvětlených lokalitách města. Vedení města se zabývá otázkou rozšíření osvětlení dlouhodobě. V březnu 2017 začnou práce na doplnění nových sloupů s veřejným osvětlením mezi ulicemi Javorová a Dlouhá a také na ulici U Větrolamu. Od května se začne rozšiřovat veřejné osvětlení na ulici Svatopluka Čecha. Náklady na zbudování jsou vyčísleny na 360 tisíc korun. 

Na poliklinice se vymění výtah 
Na základě inspekčního nálezu a protokolu z odborné zkoušky elektrického výtahu ze září 2014, který popisuje stav stávajícího zařízení na poliklinice, radní schválili zpracování poptávky na dodavatele výměny výtahu. Výměna se plánuje v tomto roce a v rozpočtu města pro rok 2017 je na ni vyčleněno 1,5 milionu korun. 

Divadelní festival Pod širým nebem opět ve dvoře domu U Synků 
Divadelní festival Pod širým nebem organizovaný Marketingem a kulturou města Hustopeče ve spolupráci s Městským muzeem a galerií se bude opět pořádat v unikátním prostředí nádvoří domu U Synků. Kvůli daným historickým prvkům místa bude vedoucí městských služeb stavbu pódia a dalších technických zabezpečení konzultovat s vedoucí městského muzea a galerie. 

Městské muzeum získá soubor movitých věcí pro rekonstrukci částí kroje
Radní schválili odkoupení souboru movitých věcí pro rekonstrukci částí kroje pro sbírkové účely Městského muzea a galerie Hustopeče za 36 tisíc korun. 

Společenský dům v Hustopečích čeká výměna kotlů 
Radní zadali vypracování projektové dokumentace na výměnu kotlů ve Společenském domě Hustopeče. Kotle jsou po mnohaletém provozu ve špatném technickém stavu. Kotelna slouží i vedlejšího budově, ve které je umístěna restaurace, kde v současné době probíhá základní údržba tak, aby v druhé polovině března mohl být spuštěn provoz. 

Žádá se o dotaci na pořízení elektromobilu 
Vedoucí Městských služeb Hustopeče Ivan Chrastina podal návrh na předložení žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu. Výzva je vypsaná Národním programem Státního fondu životního prostředí a týká se nákupu či přestavby vozidel s alternativním pohonem. Žádost bude podána na pořízení elektromobilu Bokimobil mini E, jehož cena je téměř 900 tisíc korun. Město může z dotace získat 500 tisíc korun. 

13745

Elektromobil by byl využíván Městskými službami Hustopeče při údržbě města, na odvoz odpadků nebo posečené trávy a zeleně. Dobíjení by bylo umístěno v garáži. Termín pro podání žádosti končí 31. března 2017.

-ves-

 

odebírejte přes RSS