Domovník, údržbář - výběrové řízení do organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče

30. 1. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

DomovnÍK - Údržbář


Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s výučním listem
- manuální zručnost podmínkou
- praxe v oboru výhodou
- řidičský průkaz skupiny B podmínkou
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č.1,  platová třída 4.
Termín nástupu:
předpoklad  01.03.2019, popř. dle dohody 
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu: 
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem:  
„Výběrové řízení  Domovník - údržbář“ 
Kontaktní osoba:
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky 
tel.: 519  441 031, 725 506 392,  e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz 

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 14.02.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

V Hustopečích dne  30.01.2019     PaedDr. Hana Potměšilová, v.r. starostka

 

odebírejte přes RSS