Dům pro rodiny v nouzi podpořila dotace. Stavět se začne brzy

11. 2. 2019 · 2 minuty čtení · 8 fotografí · 1 video
Téma Z města

Dva bytové domy určené na sociální bydlení vyplní proluku v Žižkově ulici. Město díky nim rozšíří nabídku bydlení pro seniory ve věku 65 let plus a pro rodiny s dětmi v bytové nouzi. „Když jsme v roce 2015 předávali nemocnici Jihomoravskému kraji, tak jsme se zavázali, že pokud nám bezplatně přenechají zbytnou část pozemků, tak bychom zde rádi vybudovali bydlení se sociálním účelem,“ vzpomínala starostka Hana Potměšilová.


První dům bude mít 11 plně bezbariérových bytů a jeho nájemníky se mohou stát osoby starší 65 let či osoby se sníženou soběstačností. „Seniorům tím umožníme prodloužit si život v bytě, který mohou považovat za svůj domov,“ objasnila Potměšilová.
Stavbu domu podpořila dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výstavba začala se zpožděním v září minulého roku kvůli nutnosti vybudování nových přípojek pro nemocnici a polikliniku. Počasí stavbu významně zbrzdilo, termín dokončení se odhaduje na podzimní měsíce tohoto roku. „Momentálně máme hotové základy. Je postavené zdivo v přízemí a čekáme na betonáž stropu. Do té se firma může pustit, až když budou několik dní po sobě plusové teploty i přes noc,“ popsal průběh stavby investiční technik Radek Krušina.
V lednu 2019 obdrželo město zprávu, že dotace na vznik druhého domu byla také úspěšná. „V sousedství nyní rozestavěného budovy vznikne druhý bytový dům, který bude o něco menší. Bude mít šest bytových jednotek,“ uvedla projektová manažerka Pavla Novotná.
Svůj nový domov zde mohou najít rodiny, které v důsledku nepříznivých životních situací nemají přístup k bydlení, ale zároveň jsou schopny plnit povinnosti vyplívající z nájemního vztahu. „Cílovou skupinou jsou především rodiny s dětmi, ale bude záležet na poptávce. Předpokládané náklady podle projektové dokumentace jsou bezmála 11 milionů. Dotace z Integrovaného regionálního operačního programu činí zhruba 8,5 milionů korun,“ doplnila Novotná.
Rada města rozhodla o tom, že je nutné neprodleně vypsat výběrové řízení na zhotovitele, aby senioři nemuseli žít v blízkosti započaté stavby. „Podmínkou dotace je, že se do domu musí do tří měsíců nastěhovat nájemníci. Nechceme, aby chodili po staveništi,“ upřesnila Potměšilová.
V Žižkově ulici vzniknou během pár let dva nové bytové domy, které budou sdílet společnou přístupovou cestu. Velikost pozemku nepočítá s velkou zahradou, ale propojení s nemocnicí nabízí možnost užívat park v areálu nebo si zkrátit cestu k lékařům či na autobus.

-ves-

 

odebírejte přes RSS