Dvě žádosti o dotace i anketa Sportovec roku. Jednali radní

29. 11. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Schůze radních připadla na úterý 28. listopadu. Schválili podání dvou žádostí o dotace, smlouvu se společností NEVAJGLUJ a věnovali se také anketě Sportovec roku 2023.

Pro záměr rekonstrukce vzduchotechniky v gastro provozu ZŠ Komenského se vyskytl vhodný dotační titul. „Výzva z Operačního programu životní prostředí bude spuštěná od 1. dubna, předpokládaná výše rozpočtu je 3 miliony korun. Získat lze peníze na úhradu poloviny způsobilých výdajů,“ vysvětlil místostarosta, Josef Horák. Radní schválili smlouvu na zpracování a podání žádosti o dotaci s Regionální poradenskou agenturou. Vzduchotechnika není jedinou úpravou. Kuchyni čeká kompletní obnova elektroinstalace, plynové instalace, rozvody gastra i omítky.

Další dotační žádost cílí na nákup a rekonstrukci budovy v ulici Kpt. Jaroše, číslo 880/24, do které by se měla přesunout pečovatelská služba. „Jedná se o výzvu v rámci programu Národní plán obnovy Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb a mezi výdaje, se kterými dotace v případě úspěchu pomůže, patří nákup nemovitosti, její rekonstrukce a dovybavení,“ informoval místostarosta, Bořivoj Švásta.

Radní schválili smlouvu se společností NEVAJGLUJ o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků. „Výrobcům vyplývají ze zákona určité povinnosti a mezi hlavní patří zajištění úhrad nákladů obcím na úklid a také osvětovou činnost zaměřenou na omezení odhazování nedopalků mimo určené sběrné nádoby. Výše úhrady pro Hustopeče dle nákladového modelu činí 45 tisíc ročně,“ vysvětlila princip smlouvy starostka, Hana Potměšilová.

I letos se uskuteční anketa Sportovec roku 2023 města Hustopeče.  Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích – nejlepší sportovec, nejlepší kolektiv, naděje a osobnost sportu, do kterých můžou nominovat zástupci sportovních oddílů a vyhlašovatel, tedy členové sportovní komise. Nominační listiny je potřeba odevzdat nejpozději do pátku 8. prosince do 12 hodin e-mailem na adresu groh.petr@seznam.cz. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodne odborná porota čítající vyhlašovatele, zástupce sportovních oddílů, zastupitele i odbornou veřejnost. Samostatně se uskuteční hlasování veřejnosti, a to ve třech kategoriích, do kterých patří jednotlivci, naděje a kolektiv.    -hrad-

odebírejte přes RSS