Gymnázium navštívila Dana Drábová

13. 3. 2024 · 2 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video

Studenty hustopečského gymnázia poctila svou návštěvou a přednáškou známá jaderná inženýrka a předsedkyně Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.


Její jméno si většinová společnost spojuje s jadernými elektrárnami či atomovými zbraněmi, ale obor, kterému se věnuje je mnohem širší, jak dokázala právě beseda v Hustopečích. „Větší část naší práce spočívá v dozoru nad bezpečností technologií v medicíně a dalších oborech, ve kterých se využívá záření. A jestli se dá o něčem říci, že se dramaticky vyvíjí, tak jsou to právě technologie, ve kterých záření přímo pomáhá člověku. Radioterapie, nukleární medicína, rentgenologie. Samotná energetika je hodně konzervativní a má poměrně velkou setrvačnost,“ pousmála se Drábová.

Dana Drábová se ve veřejném prostoru a celoplošných médiích významně angažovala v tématu jaderné elektrárny Záporoží a celkové situace války na Ukrajině. Díky dotazům studentů se této oblasti dotkla i v Hustopečích. „To, co se dělo a děje na Ukrajině a v Záporožské jaderné elektrárně kvůli ruským okupantům byla pro nás před dvěma lety naprosto bezprecedentní situace. Dobývat jadernou elektrárnu v provozu je porušení veškerých mezinárodních dohod. Nicméně se ukázalo, že jaderné elektrárny vydrží opravdu hodně, dokonce i ozbrojený útok. V Záporoží stále zůstává skvělý ukrajinský personál, takže je vše ve stabilním stavu. Ale všichni čekáme, až Rusové odtamtud odejdou, protože ji ukradli. A my všichni doufáme že nejen ze Záporoží brzy odejdou, protože dokud tam budou, je elektrárna v potencionálním nebezpečí, které může kdykoliv vyeskalovat,“ vyjádřila se Drábová. 

Besedu s osobností, která mimo jiné získala Medaili za zásluhy či Záslužný kříž přilákala i žáky dalších škol a plná aula gymnázia  tak hltala každé její slovo. Sama Drábová podobné besedy vítá. Poděkovala za pozvání a vyzdvihla význam pečlivého vzdělávání. „Víte, podle mého názoru záleží na tom, jaké máte štěstí na učitele. Když vás učitel dokáže nadchnout, to je nejlepší start do života. A je jedno, na jakou školu chodíte. Já jsem měla štěstí už na základní škole v Pyšelích, kde můj učitel Paclík měl takovou zásadu, že když máte nějaký talent, je potřeba jej rozvíjet. U mě objevil talent pro matematiku, proto jsem také měla jednou tolik domácích úkolů z matematiky, než ostatní. A tak to má být. Myslím, že je čím dál důležitější, aby učitelé motivovali děti k něčemu, v čem jsou dobří a co je baví.  A je úplně jedno, co to bude. Každému jde něco jiného,“ uzavřela Drábová a od studentů i pedagogů si vysloužila velký potlesk. -nov-

odebírejte přes RSS