Hana Potměšilová obhájila funkci starostky města Hustopeče

2. 11. 2018 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Ve čtvrtek 1. listopadu se sešli nově zvolení zastupitelé na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Hustopeče. Jejich povinností bylo složit slib zastupitele a zvolit starostu, místostarostu, členy rady a předsedy výborů. Zastupitelé Jiří Kadrnka, Petr Fridrich a Radomír Sedláček se vzdali svého mandátu a v zastupitelstvu je nahradili Zdeněk Rybář, Michal Stehlík a Pavel Schejbal.


Předsedajícím byl určen Milan Poul, jakožto nejstarší zvolený zastupitel, a do jeho rukou složili zastupitelé jednotlivě svůj slib. Schválený volební řád pro volbu orgánů města stanovuje jako způsob hlasování volbu tajnou. Zastupitelé proto nové vedení města zvolili tajným hlasováním.
Starostkou města Hustopeče jednadvacetičlenné zastupitelstvo zvolilo opět Hanu Potměšilovou. Současná starostka získala v komunálních volbách největší počet hlasů a s přehledem obhájila svoji funkci. Zastupitelé ji do čela města poslali 18 hlasy, 1 hlas byl proti a 2 byly neplatné. Z řad zastupitelů nevzešel žádný protikandidát.
Na post místostarosty byl opětovně navržen úřadující místostarosta Bořivoj Švásta. Pro bylo 14 zastupitelů.
V sedmičlenné Radě města Hustopeče usednou pro následující čtyřleté volební období tito radní: Ivana Bundilová (19 hlasů), Josef Horák (19 hlasů), Zbyněk Háder (18 hlasů), Michal Stehlík (16 hlasů) a Michal Vejpustek (15 hlasů). Dalším navrženým kandidátem na radního byl Marek Svoboda, ale získal pouze 7 hlasů.
Na programu ustavujícího zasedání bylo zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva. Po debatě bylo stanoveno, že v obou výborech usedne 9 členů. Předsedou finančního výboru se stal Stanislav Ivičič (21 hlasů), předsedou kontrolního výboru s podporou 20 hlasů Richard Homola. Všechny strany musí do 15. listopadu do těchto výborů nominovat svého zástupce.
Dále zastupitelé odhlasovali, kdo bude zastupovat zájmy města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města. Bude to starostka Hana Potměšilová, místostarosta Bořivoj Švásta a jako náhradníci byli zvoleni Michal Vejpustek, Josef Horák a Jana Fabigová.
Příští Zastupitelstvo města Hustopeče se bude konat 13. prosince v zasedací místnosti radnice na Dukelském náměstí.

-ves-

 

odebírejte přes RSS