Hlasujte pro Hustopeče v anketě Cena za krajinu 2023

4. 8. 2023 · 1 minuta čtení · 6 fotografí · 2 videa
Téma Z města

Město Hustopeče se se svým projektem ostrovů zeleně mezi lány polí dostaly do dvacítku projektů v Jihomoravském kraji, které mají nejlepší dopad na zadržení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu. Dejte nám svůj hlas! 

Hlasujeme do 31. srpna ZDE.


Kolem Hustopečí kdysi rozsáhlé lány polí rozdělily zatravněné pásy a výsadby stromů. Město Hustopeče tím vyřešilodlouhodobé negativní dopady intenzivního zemědělství. Půda je nyní chráněná před větrnou i vodní erozí. Celkově město vysázelo 812 stromů a 3468 keřů a na ploše 24 500 m² vyselo květnatou louku. Opatření přispívají k lepší retenční schopnosti území a posílení biodiverzity. Zdůrazňuje odhodlání města Hustopeče investovat do zlepšení životního prostředí pro budoucí generace na úkor krátkodobých zisků, které jí dříve plynuly z propachtování pozemků. Výsledkem je pestrá a ekologicky stabilní krajina.

Více o projektu - https://www.hustopece.cz/2022/10/ostrovy-zivota-v-okoli-mesta-jsou-dokoncene 


odebírejte přes RSS