Hledá se online - nezapomeňte přispět do Tříkrálové sbírky!

31. 12. 2020 · 2 minuty čtení · 2 fotografie · 1 video

Lednová Tříkrálová sbírka se blíží. Mnoho otázek o jejím průběhu zůstává stále nezodpovězených, jedna však je již v tuto chvíli jistá. Tříkrálová sbírka bude! Závisí na ní totiž osud řady sociálních a humanitárních projektů... Už nyní se organizátoři největší sbírkové akce v České republice zabývají její formou a zvažují všechny možné alternativy královského koledování. 

HLEDÁ SE ONLINE! JSTE TO I VY? PŘISPĚJTE ZDE!


„I my jsme se rozhodli přesunout některé aktivity do tzv. online světa. Vymýšlíme možnosti podpory, která je pro naše služby velmi potřebná, zvažujeme online podobu tradičního Tříkrálového koncertu. Nicméně se stále nevzdáváme a věříme, že koledování bude moci alespoň v omezené formě a za zvýšených hygienických opatření proběhnout. Velmi mě těší, že okresní asistenti chtějí sbírku vhodným způsobem podpořit, pokud to bude možné. Je totiž mnoho lidí, kteří se každoročně na koledníky těší, jsou pro ně požehnáním a radostí. Přesto jsme si vědomi mnoha rizik, které by mohly vzhledem k epidemii a vyhlášeným opatřením během kampaně nastat. Aktuálně máme připravené pro koledníky k distribuci roušky a dezinfekce, zároveň budeme vydávat i doporučení, jak se mohou obce do sbírky zapojit,“ vysvětluje Jana Studýnková, koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka je pro břeclavskou Charitu velmi důležitým zdrojem financí. Důvodem je možnost využití výtěžku tam, kde lze jen obtížně zajistit jiný finanční zdroj. V letošním roce tříkrálové peníze pomohly také s řešením mimořádné situace v období nouzového stavu spojené s pandemií COVID-19,“ dodává Ing. Josef Gajdoš, ředitel Oblastní charity Břeclav.

Jaké projekty v letošním roce doposud podpořila Tříkrálová sbírka 2020?- rozvoj Mobilního hospice sv. Martina – projekt umožňuje těžce nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu svých blízkých.- rozvoj projektu Charitní Záchranná síť - projekt pomáhá lidem v nouzi, kteří propadli sítí standartní státní pomoci nebo i přes tuto pomoc žijí pod hranicí důstojného života- rozvoj dobrovolnických farních charit- rozvoj krizového dobrovolnického centra a další.

„Tříkrálovým podporovatelům bych závěrem ráda vzkázala, aby sledovali naše webové stránky www.breclav.charita.cz a naše sociální sítě. Zde budeme průběžně zveřejňovat informace, které se týkají sbírky. Přála bych si, aby stejně jako kdysi přinesli Tři králové všem lidem dobré vůle radostnou zvěst o narození Spasitele Ježíše Krista, aby stejně i nás čekaly s příchodem nového roku příjemné zprávy,“ vzkazuje všem Jana Studýnková.


odebírejte přes RSS