Hledáme mzdovou účetní

30. 1. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - mzdová účetní

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na odboru kancelář tajemníka MěÚ Hustopeče

MZDOVÁ ÚČETNÍ

Požadujeme:

- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- praxi z oboru mzdového účetnictví, včetně znalostí platné legislativy výhodou
- znalost mzdového účetnictví ve veřejné správě výhodou
- znalost práce ve mzdovém programu Gordic výhodou
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup:

- ihned, popř. dle dohody

Nabízíme:

- možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- možnost stravování v místě pracoviště
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 8.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče


Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – mzdová účetní“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky

tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz


Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 14.02.2018 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS