Hustopeče rozkvetou novou výsadbou zeleně

26. 2. 2020 · 2 minuty čtení · 8 fotografí · 1 video

Po bouřlivých reakcích na sociálních sítích, které vyvolalo pokračování výstavby cyklostezky a s tím spojené kácení keřů u supermarketu na Bratislavské ulici se k tématu kácení a vysazování zeleně po městě vyjádřil vedoucí Městských služeb Ivan Chrastina, jehož pracovníci jsou pověřeni novou výsadbou. 


S prvními teplými dny se pustili do obnovy a údržby města pracovníci Městských služeb, jejichž hlavní náplní práce je v tyto dny kromě úklidu i péče o stávající zeleň a výsadba nové, která nahradí škody při stavebních akcích. „My samozřejmě monitorujeme místa, kde se kvůli stavebním pracím likvidují stromy i keře. Na těch máme uloženo provést náhradní výsadbu, kterou už děláme průběžně,“ vysvětluje Chrastina. 

Hrůzu budící vykácené plochy se tak budou ihned po dokončení prací opět zelenat. „Například u tržnice nám teď nedávno vznikl pás nových keřů a budeme tu vysazovat i pět javorů. Teď aktuálně probíhá výstavba cyklostezky u supermarketu na Bratislavské ulici, takže tady víme, že ihned, jak budou práce hotové, tak zde vysadíme nový pás keřů a stromků, které nám budou cyklostezku lemovat,“ popisuje stav Chrastina 

Některé stromy jsou už předem vysazené a nahradí sice vzrostlé a na první pohled krásné kusy, které ale do intravilánu města nepatří a mohou ohrožovat chodce. Dodávka dalších asi šedesáti stromů už je na cestě a budou vysazeny na různých lokalitách města. Především pak budou lemovat hotové úseky nové cyklostezky tak, aby chodce a cyklisty chránily před letním sluncem. „Já myslím, že kdo po těch trasách prochází nebo projíždí, tak vidí, že se ta výsadba objevuje a za sebe můžu říct, že objevovat se začne více,“ těší se Chrastina

Že je potřeba obojího – cyklostezky i stromů, na tom se shodnou i oslovení občané, kterých jsme se v naší reportáži zeptali.

Ačkoliv se tedy s narůstajícím stavebním ruchem posledních týdnů zdá, že kácení je příliš, v horizontu několika měsíců dojde ke znovuosázení a tím i ozdravení zelených ploch. „Občané určitě nemusí mít strach, že by Město Hustopeče, potažmo Městské služby výsadbu neprováděli. Děláme ji průběžně a v rozsahu několikanásobně větším, než byly zničené plochy. Bohužel to není vidět hned. Například jen keře potřebují tak tři roky, než dorostou potřebných rozměrů,“ uzavírá Chrastina. -nov-

odebírejte přes RSS