Hustopeče se loučí se třemi dlouholetými řediteli

21. 6. 2018 · 2 minuty čtení · 3 fotografie · 1 video
Téma Z města

Hustopečské školy opouští tři důležité osobnosti, které měly vliv na řadu svých žáků, utvářely prostředí stovkám dětí a ve školství nechaly kus svého života. Do důchodů odchází Eva Javůrková, ředitelka MŠ U Rybiček, Miroslav Patloka, ředitel Základní školky Komenského a Jan Sedláček, ředitel Gymnázia T. G. Masaryka.


Eva Javůrková je ředitelkou školky 32 let. Předškolní vzdělávání zde probíhá v kmenové budově i na odloučeném pracovišti. „Za ty roky jsem se snažila krůček po krůčku zvelebovat mateřskou školu, samozřejmě v rámci finančních možností. Budovy prošly několika rekonstrukcemi, stejně tak i prostorná zahrada, která se postupně osázela a původní prvky se vyměnily za nové,“ uvedla Javůrková.
Miroslav Patloka strávil na Základního škole Komenského skoro celý svůj profesní život a téměř 29 let ji řídí. Školu v současné době čeká velká přestavba v hodnotě přes 50 milionů korun. „Jsme velká škola, je nás tady poměrně dost zaměstnanců, kolem 85, a společně se nám podařil velký kus práce, jak ve výchově a vzdělávání, tak co se týká technického zázemí, oprav školy apod. Myslím si, že za celou dobu, co jsem řediteloval, jsem se snažil o velmi dobré vztahy na pracovišti,“ řekl Patloka.
Devětadvacet let ve funkci ředitele má za sebou i Jan Sedláček. Gymnázium T. G. Masaryka zná i z pozice absolventa a učitele. Škola příští rok slaví 100. výročí od svého založení a jeho zásluhou prošla řadami úprav. Nejviditelnější je nová budova tělocvičny. „Jsem rád, že se nám podařilo ji vybudovat, už je v provozu deset let,“ dodal Sedláček.
Loučení nebývá jednoduché a odcházející ředitelé přejí svým školám do budoucna jen to nejlepší. „Chtěla bych nástupkyni popřát hodně pracovních úspěchů a poděkovat celému kolektivu za práci s dětmi. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat zřizovateli, konkrétně nynějšímu vedení, za vstřícnost, pochopení a za finanční podporu při zvelebování školky,“ přála Javůrková. „Škole bych chtěl popřát, aby zde zůstaly dobré vztahy, aby nové vedení, které nastoupí, mělo cit pro práci ve škole a dokončení přestavby,“ sdělil Patloka. „Budoucímu nástupci přeji opravdovou právní subjektivitu, dětem nadšené učitele a učitelům žáky, kteří mají zájem o to se vzdělávat,“ pokračoval Sedláček.
Ředitelé opouští jednu významnou kapitolu svého života a těší se na novou, která slibuje aktivní odpočinek a čas strávený s rodinou.

-ves

 

odebírejte přes RSS