Hustopeče v číslech. Statistika za rok 2019.

20. 1. 2020 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Ještě jedno zajímavé ohlédnutí za uplynulým rokem pro nás připravil Správní odbor Městského úřadu, když představil statistiku Města Hustopeče.

  • Město Hustopeče mělo k 31.12.2019 celkem 5 882 obyvatel. Přistěhovalo se 129 a odstěhovalo 124 občanů. 
  • V roce 2019 se narodilo 71 dětí, zemřelo celkem 62 občanů. 
  • Průměrný věk občanů Hustopečí je 42 let.Občanů starších 80-ti let je v Hustopečích 249, z toho starších 90-ti let 43.
  • Město Hustopeče má v současné době 69 ulic, které jsou rozděleny do pěti volebních okrsků. Mezi nejobydlenější patří ulice U Větrolamu, Svatopluka Čecha, Gen. Peřiny a Masarykovo náměstí.
  • V Hustopečích se nachází celkem 1885 objektů s přiděleným číslem popisným nebo číslem evidenčním. Z toho je 1341 s přiděleným číslem popisným. Obydlených objektů je 1125.
  • Před Městským úřadem Hustopeče bylo v roce 2019 uzavřeno 75 manželství a před orgánem církve 18 manželství. Tato manželství byla uzavřena v matričním obvodu Hustopeče, do kterého náleží obce Horní Bojanovice, Hustopeče, Kurdějov, Starovice, Starovičky a Šakvice. Manželství jsou uzavírána zejména v obřadní síni, ale také na jiném vhodném místě. K nejčastěji voleným patří soukromý hotel v Kurdějově, vinařství a vinice ve městě Hustopeče nebo myslivna v Šakvicích. Mezi nejoblíbenější kalendářní měsíce pro uzavření manželství mezi snoubenci patří květen, červenec, srpen a září.  Průměrný věk snoubenců, kteří u nás uzavřeli manželství v roce 2019 je u mužů 36 let a u žen 32 let.

Simona Procházková
Za správní odbor MěÚ Hustopeče

odebírejte přes RSS