Hustopeče vykročily směrem k myšlence SMART CITIES

14. 12. 2017 · 1 minuta čtení · 1 video
Téma Z města

Město Hustopeče se hlásí k myšlence SMART CITIES (tzv. chytrých měst), proto se snaží o zavádění moderních technologií do běžného života celého města. Mají obyvatelům sloužit a usnadňovat jim život. „Rozhodnutí padlo se vznikem Metropolitní sítě, což je optická páteřní síť, která bude propojovat všech 19 objektů ve vlastnictví města,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.


Optická síť propojuje
Smyslem optické sítě je umožnění sdílení dat, využívaní technologického centra pro všechny organizace města, částečné řešení odpadového hospodářství i napojení zabezpečovacích systémů na Městskou policii. Její podstatný přínos je v oblasti dopravy, kde jde zejména o kontrolu obsazenosti parkovacích ploch i řízení dopravy v případě nějakého většího problému. „Kontrolu obsazenosti parkovacích ploch chceme využívat, jak na Dukelském náměstí, tak na záchytných parkovištích u nádraží,“ dodala Potměšilová.
Sedm kamer dohlíží na Dukelské náměstí
Funkční optická síť je zatím pouze na Dukelském náměstí. Její součástí bylo nainstalování sedmi kamer. Počítá se s tím, že kamery budou řídit statickou dopravu a informovat o obsazenosti parkovišť. Data z kamer budou uložena na úložišti. „Záběry budou sloužit ke zpětnému sledování v případě vyšetření trestné činnosti. Má k nim přístup pouze Městská policie a Policie ČR. Kamerový systém bude sloužit k objasňování a potírání protiprávního jednání,“ řekla Potměšilová.
Pokračovat se bude u nádraží
Druhá etapa budování optické trasy a osazování kamer se bude týkat lokality kolem autobusového a vlakového nádraží. Zde bude kamerový systém opět sloužit převážně ke kontrole a řízení dopravy na parkovištích. 

-ves-

odebírejte přes RSS