Hustopeče získaly dotaci pro tři projekty. Týkají se výsadby na Křížovém vrchu a v jeho okolí

25. 8. 2017 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města
Výběrová komise Operačního programu životního prostředí doporučila k financování všechny tři projekty města Hustopeče podané do jarní výzvy. Nové výsadby se tak dočká Křížový vrch i pole za ním. Tam hlavním cílem ochranných opatření je zajištění přírodní rovnováhy.  
První projekt řeší rozšíření stávajícího lesoparku na Křížovém kopci, kde mimo jinou výsadbu vznikne dubová alej, bude doplněný ovocný sad původními druhy ovocných stromů a založený trávník. Projekt bude realizován z větší části na podzim letošního roku.
Předmětem dalších dvou úspěšných projektů nazvaných ÚSES I. a ÚSES II.  je vytvoření přírodních prvků na zemědělsky využívané půdě v podobě zakládání tzv. ÚSES (územního systému ekologické stability v podobě biokoridorů či interakčních prvků) od Křížového kopce směrem k šakvickému nádraží na celkové ploše desíti hektarů půdy. Akce navazují záměrem i místně na již zrealizované projekty napojením na stávající výsadbu z roku 2014 pod názvem Prvky ÚSES Čtvrtě, Díly, Kamenec. Cílem výsadby je posílení ekologické stability, zadržování vody v krajině, navrácení stanovištně vhodných a původních dřevin do krajiny, vytvoření úkrytů pro volně žijící zvěř. Výsadba dřevin a keřů přispěje k omezení větrné i vodní eroze. Oba tyto projekty budou realizovány v létě 2018.
Pavla Novotná, projektová manažerka města  


19817
Cílem výsadby je zajištění přírodní rovnováhy
odebírejte přes RSS