Hustopečské gymnázium chystá oslavy stoletého výročí svého vzniku

10. 5. 2019 · 2 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video

Školy podstatným způsobem utváří ducha měst, ve kterých fungují. Stovky studentů, které je každodenně navštěvují, si odváží nové poznatky, ale také s sebou přináší spoustu podnětů. Už sto let Hustopeče významně obohacuje místní gymnázium. Vzniklo výnosem ministerstva vnitra a národní osvěty přesně 14. října 1919.Hustopeče byly v té době město s německou většinou, která na vznik české střední školy reagovala velice negativně. Pochopili, že tento počin bude významnou posilou české kultury ve městě. Mnozí zakladatelé museli vytrpět spoustu příkoří včetně vyhrožování fyzickými útoky, farář evangelické církve pan Juren si musel pořídit ochranku,“ připomněl nelehké počátky ředitel Gymnázia Radim Šebesta.
Pro obyvatele města i okolních obcí je od té doby kvalitní střední vzdělání v českém jazyce mnohem dostupnější. Stoleté jubileum se gymnázium rozhodlo náležitě oslavit.
„Rozhodli jsme se , že je to potřeba nějakým způsobem připomenout jednak sami sobě, jednak veřejnosti. Jsem rád, že v tomto směru můžeme spolupracovat s městskými orgány, protože i když jsme krajskou školou, tak jsme především školou hustopečskou,“ uvedl Šebesta.
Na přípravách oslav se podílí především Městské muzeum a galerie. Ve středu 10. dubna v domě U Synků pohovořil o historii školy místní rodák, významný profesor historie Miloš Trapl. Od 20. června až do konce prázdnin bude na stejném místě instalována výstava Komenský vybojoval – škola zachová. Budou zde k vidění zajímavé materiály z archivu muzea, například videozáznam ze šedesátých let, který současnou budovu Gymnázia zachytil ještě v době, kdy sloužila jako okresní úřad.
Kulaté výročí se odráží i v tradičních akcích školy, jako je ples nebo akademie.
Hlavní oslavy jsou plánovány na začátek října. První víkend bude spojený s Burčákovými slavnostmi. Už ve čtvrtek 3. října se studenti gymnázia mimořádně připojí k tradičním vystoupením žáků hustopečských škol. V sobotu 5. října od 11 do 16 hodin bude pro veřejnost otevřena budova gymnázia a v ní výstava obrazů významného absolventa malíře Antonína Vojtka a také výstava o historii a současnosti školy. Druhý říjnový víkend budou oslavy určeny pro ty, kteří jsou s gymnáziem více osobně spjati a přijedou speciálně na tuto akci. V sobotu 12. října od 11 hodin se ve škole setkají bývalí učitelé a ředitelé. Zváni jsou i všichni absolventi a veřejnost. Až do 16 hodin budou mít možnost navštívit radnici, muzeum i všechny svatostánky evangelické, katolické i apoštolské církve. V 17 hodin bude slavnostní koncert. Na nedělní dopoledne je pro všechny hosty připravena komentovaná prohlídka města, při které si budou moci zavzpomínat a porovnat, co se změnilo od doby, kdy v Hustopečích studovali nebo tu učili. Oslavy budou symbolicky ukončeny na místě, kde měla myšlenka založení českého gymnázia kořeny – v hustopečském evangelickém kostele. V neděli 13. října ve 14 hodin bude slavnostně odhalena pamětní deska Vlastimila Jurena a v 15 hodin bude koncert a malá přednáška.
Věřím, že všemi těmito akcemi důstojně završíme stoleté výročí, všechny bych chtěl pozvat, všechny uvítáme a věřím, že to celé dobře dopadne,“ zakončil Radim Šebesta.

-kam-

odebírejte přes RSS