Hustopečský kostel letos slaví - připojte se!

11. 3. 2019 · 2 minuty čtení · 1 fotografie · 1 video

U příležitosti 25. výročí postavení a posvěcení nového kostela v Hustopečích vyhlásila farnost výtvarnou soutěž na téma Hustopečský kostel – včera, dnes a zítra. Do soutěže se můžou přihlásit všechny věkové kategorie a fantazii se meze nekladou. Cílem je umělecky, ať už kresbou, nebo jako 3D model, ztvárnit starý kostel, kostel ve své nynější podobě, nebo zapojit představivost a vyobrazit kostel tak, jak by mohl vypadat za několik let. Své práce můžete odevzdávat do 30. dubna 2019 na adresu farnosti – Třebízského 5 a k vyhodnocení soutěže dojde 24. května 2019, kdy bude probíhat tradiční Noc kostelů. 


O tom, jakými odměnami farnost výherce odmění, zatím přemýšlí, pravděpodobně se však bude jednat o věcné dary.Vzhledem k tomu, že je tato soutěž spojena s tak důležitým datem, neměla by evokovat jen touhu po výhře, ale také připomenout širší veřejnosti, co se tenkrát stalo a proč byl nový kostel postaven. Soutěž vymyslela farní rada, když jsme přemýšleli, jak si toto výročí připomenout. Chceme do toho vtáhnout i děti a ostatní lidi z Hustopečí zapojením do výtvarné soutěže,“ objasnil nám současný hustopečský farář a děkan Jan Nekuda.

Náš starý kostel měl vysokou věž, ale statika nebyla optimální a opravy nebyly umožněny, takže v únoru roku 1961 ze soboty na neděli došlo ke smutné události, věž se zřítila a zničila celou loď kostela. Malá část zůstala zachována, ale úřady rozhodly zbořit i zbývající část, a tak starý kostel zanikl,“ zavedl nás do historie pan Nekuda. Na již narušenou statiku měla neblahý vliv také narůstající automobilová doprava. Raně gotický kostel na dnešním Dukelském náměstí zůstal po zboření dlouhá léta netknutý, protože nastalo období komunismu, kdy náboženský život, natož stavba kostela, nebyl podporován. 

O stavbě nového kostela se uvažovalo už kolem sedmdesátých let, uskutečnění plánů však bylo možné až po roce 1989, kdy došlo ke změně režimu. Byla vypsána soutěž pro architekty, které se zúčastnilo dvacet architektů, nakonec byl vybrán návrh brněnského architekta Ludvíka Kolka,“ pokračoval děkan. Samotná výstavba kostela pak trvala dva a půl roku a 25. září 1994 byl vysvěcen biskupem Vojtěchem Cikrlem. S novým kostelem je opodstatněně spojováno jméno bývalého hustopečského faráře a děkana Václava Fišera, který se o obnovu nového kostela významně zasloužil.

Ačkoliv byla soutěž vyhlášena s předstihem, skutečných narozenin“ se kostel v Hustopečích dočká až v září. „Výročí posvěcení kostela budeme slavit v neděli, 22. září 2019, bude pozván také brněnský biskup Vojtěch Cikrle – světitel kostela - a u této příležitosti budou mladí lidé z naší farnosti přijímat svátost biřmování,“ zakončil Nekuda. 

-slam- Úvodní foto: Zdeněk Bažant

odebírejte přes RSS