Investice města míří do škol i školek

7. 5. 2018 · 2 minuty čtení · 8 fotografí · 1 video
Téma Z města

Bezbariérový přístup, nové odborné učebny, rekonstrukce hospodářské budovy a sociálek i nadstavba. To jsou aktuální investiční plány základních a mateřských škol v Hustopečích.
V mateřské škole Pastelka se stavební úpravy dotknou skladovacích prostor, kuchyně a kanceláří. Uzavřou tak tří etapovou rekonstrukci, která v letech 2014 a 2016 cílila na třídy a sociálky pro děti a nyní řeší zázemí. „Vlhne nám zdivo ve skladu s potravinami, problémy jsou s odpady a potřeba je vyměnit některé podlahy,“ vysvětlila hlavní důvody opravy ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová. Rozpočet města počítá na akci s částkou 3,8 milionů a řemeslníci by měli nastoupit už o letošních letních prázdninách.

Se stejným termínem počítají i v základní škole Nádražní. Tu trápí odpady a nevyhovující sociální zařízení. „Projekt je připravený, protože byl součástí neúspěšné žádosti o dotaci na bezbariérovost. Toalety jsou zde opravdu historické a nesplňují standardy, vyčlenili jsme proto z vlastního rozpočtu částku 3 miliony korun,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. A vedení Nádražky má další smělé plány. „Nemáme vlastní jídelnu, pro dvě velké školy je jen jedna. Zvažujeme dostavbu výdejny obědů ve dvoře,“ nastínila možné řešení ředitelka ZŠ Nádražní Iva Matějíčková.
Největší stavební úpravy čekají základní školu Komenského. Primárním cílem je zajistit bezbariérový přístup v návaznosti na začleňování hendikepovaných dětí do výuky. K tomu poslouží dva výtahy vybudované v hlavní budově a v přístavbě. Přibydou i moderně vybavené odborné učebny a okolní zeleň. Projekt Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského je spolufinancován Evropskou unií  (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004270).  „Dvě třídy cizích jazyků a jedna technické výchovy budou nově nad dílnami, další dvě pro výuku přírodopisu včetně laboratoře umístíme nad současnými šatnami a sprchami,“ upřesnil ředitel ZŠ Komenského Miroslav Patloka. Velkou část stavby uhradí dotace, která pokryje až 90% celkových nákladů. Ty jsou odhadnuty na 51 milionů korun. Hotovo by mělo být v červnu 2019.

Ve fázi projektování je zamýšlená nadstavba hlavní budovy v mateřské škole U Rybiček. Pokrýt by měla poptávku i rodičů dvouletých dětí, kterým by od 1. září 2020 měl zřizovatel garantovat přijetí.

-hrad-

odebírejte přes RSS