Je potřeba přejmenovat železniční stanice?

7. 10. 2020 · 3 minuty čtení · 8 fotografí · 1 video
Téma Z města

O prioritních projektech města se vedení radnice snaží informovat občany všemi možnými prostředky a jejich seznam je v podstatě zakotven už ve volebním programu, na jehož základě si voliči své vedení vybírají. Občas se však objeví nečekaná situace, se kterou se nepočítalo, a proto se vedení města obrací na své občany s dotazem, jak by se dalo postupovat.

Přesně takto vznikla i anketa o názvech vlakových zastávek Hustopeče u Brna a Šakvice. Ani jeden název není fakticky správný, přestože to dlouhá léta nikdo neřešil. V souvislosti s nově vznikající železniční tratí však možná právě nyní nastává ten čas se zabývat i touto otázkou.


Když něco nevím, tak se zeptám. Oblíbeným rčením se řídilo vedení města, když na podnět některých občanů a článku otištěného v Hustopečských listech vyhlásilo anketu o tom, zda by se neměly změnit názvy vlakových zastávek jednak přímo ve městě a také v nedalekých Šakvicích, které také patří do katastru města. 

„Médiím se podařilo udělat z toho velkou bublinu, reportéři doslova bombardovali paní starostku ze Šakvic, nám se naopak ozývali tamější zastupitelé i občané. Nicméně my jsme vzájemně v kontaktu a v tuto chvíli jsme udělali pouze to, jsme vyhlásili anketu mezi občany Hustopečí, zda by o nějakou změnu stáli. Protože o změny názvů mohou požádat jen ty obce, na jejichž katastru zastávka leží. Stále tedy máme dvě stanice, Hustopeče u Brna a Šakvice, a probíhá diskuze o tom, zda se tím dále zabývat či nikoliv,“ uvádí na pravou míru starostka Hana Potměšilová.

Podle některých odborníků by se tímto tématem město zabývat mohlo a dokonce mělo, protože minimálně název vlakové zastávky v centru Hustopečí neodpovídá skutečnému názvu města. „V roce 1992 byl vydán seznam měst a obcí české republiky, kde nenajdete žádné Hustopeče u Brna. Existují pouze Hustopeče a Hustopeče nad Bečvou. Nerozumím, proč dráhy, pošta nebo třeba i katastrální úřad používají ten dodatek. Podle mě, a jistě nejsem sama, je to špatně. Máme ve městě autobusovou zastávku Hustopeče a vlakovou zastávku Hustopeče u Brna, což by v podstatě měly být dvě rozdílné obce,“ kroutí hlavou starostka.

O něco komplikovanější situace nastává u druhého nádraží, které také patří pod město Hustopeče, přestože je od roku 1948 z doposud nevysvětlených příčin pojmenováno po sousedních Šakvicích.

Jeho historie se začala psát ve 30. letech 19. století, kdy se Hustopeče rozhodly nepřipojit k právě vznikající severní dráze císaře Ferdinanda a zůstali tak mimo hlavní uzel mezi Vídní a Břeclaví. „Až v 70. letech 19. století vznikla dřevěná osobní stanice s názvem Hustopeče-Popice. Hustopečští si totiž uvědomili, že se ukvapili, že neodhadli ten potenciál a že by tedy měli mít napojení na dráhu. S tím názvem ještě polemizovali, takže o osm let později už se stanice jmenovala pouze Hustopeče,“ uvádí historické souvislosti vedoucí Městského muzea a galerie Soňa Nezhodová.

Postupem času se z téhle malé zastávky stala křižovací stanice a hustopečští se k ní z centra chtěli lépe dostat. „Ustavila se společnost Auspitzer Lokalbahn, která v roce 1894 iniciovala výstavbu lokální dráhy mezi stanicí Hustopeče-město a stanicí Hustopeče-severní dráha,“ pokračuje ve výkladu Nezhodová a předkládá množství dobových fotografií.

Od té doby obě zastávky nesly název Hustopeče až do osudného roku 1948. Ať už byly důvody přejmenování jakékoli, faktem je, že název Šakvice stanici zůstal dodnes a je poměrně zažitý. 

Nakolik je důležité měnit názvy obou hustopečských zastávek mohou pomoci rozhodnout sami občané. Jednoduše tím, že vyplní anketní lístek, který bude součástí listopadového vydání Hustopečských listů. 

„Anketní lístky budou k dispozici i u zapečetěných krabic, kam se následně budou vhazovat. Takto hlasovat se může do poloviny listopadu. Následné kroky budou na radě města, případně na prosincovém zastupitelstvu, kde se to vše prodiskutuje. Teprve potom, bude-li zájem ze strany občanů, se podá žádost na správu železnic, což ovšem vůbec neznamená, že nám bude vyhověno. My na to máme právo, je tu ta možnost a pokud z ankety vyplyne, že je o to všeobecný zájem, pak budeme jednat dále,“ uzavírá starostka a předem děkuje respondentům za spolupráci. -nov-

odebírejte přes RSS