K čemu slouží torza stromů?

21. 6. 2017 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Městské služby Hustopeče, v rámci péče o městskou zeleň, pravidelně kácí suché stromy, které mohou být svému okolí nebezpečné. I suché stromy však plní některé ekologické funkce – mimo jiné jsou sídlem hmyzu, jehož larvy se živí odumřelým dřevem. Přitom se může jednat i o vzácné druhy, například brouků vázaných na rozkládající se dřevo je ohroženo vyhynutím až 40% druhů.
V současné krajině chybí osluněné suché anebo prosychající stromy, které hmyz s oblibou vyhledává. Stromy v lesích jsou kvůli souvislému porostu zastíněné. I suché stromy rostoucí na různých mezích nebo opuštěných zahradách mají kmeny zastíněné okolo rostoucím náletem keřů. Osluněné stromy tak často rostou jen v parcích, alejích podél cest anebo na hrázích rybníků. Na těchto místech jsou však suché, většinou však teprve prosychající, stromy odstraňovány buď z bezpečnostních nebo estetických důvodů. Někde však lze torza stromů ponechat  – tam, kde nebudou působit příliš neesteticky, v případě rozlomení nikoho neohrozí, a nebudou nadměrně ztěžovat údržbu pozemků.
Proto městské služby po dohodě s odborem životního prostředí ponechaly na některých místech ve městě stojící kmeny suchých stromů. Podpořily tak ubývající druhy hmyzu, a protože jsou hmyzí larvy na začátku potravního řetězce, podpoří současně i živočichy, kteří se jimi živí. Jedná se hlavně o ptáky – strakapoudy, brhlíky nebo sýkorky.
Dodáváme, že se jedná o hmyz, který osídluje jen mrtvé a umírající stromy. Proto nejsou zdravé stromy v okolí ohroženy. 

text: Petr Berka, Odbor životního prostředí, FOTO: Ivan Chrastina

17809

odebírejte přes RSS