Kácení v ochranných pásmech vedení vysokého napětí

9. 10. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Na některých místech v Hustopečích a jejich okolí již brzy začne specializovaná firma provádět ořezy stromů v ochranných pásmech vedení vysokého napětí.

Tato pravomoc vyplývá pro provozovatele distribuční sítě z energetického zákona, podle kterého je ochranné pásmo u nadzemního vedení napěti do 35  kV sedm metů na obě strany od krajního vodiče a je v něm zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

V Hustopečích bude nejvýznamnější ořez a případně i pokácení některých stromů v ochranném pásmu vedení na západním okraji Křížového kopce za zahradami domů na ulici Nádražní a Hradní. 

Pro bezpečný provoz vedení mohou být nebezpečné zejména některé vzrostlé jasany, které v posledních několika letech trpí houbovou chorobou nekrózou jasanu. V první fázi vede nemoc k prosychání korun a po oslabení kořenových systémů může vést i k vyvrácení celých stromů.

Petr Berka, odbor životního prostředí

odebírejte přes RSS