Kapacita školek nestačí - bude se stavět

13. 2. 2018 · 1 minuta čtení · 2 fotografie · 1 video
Velkou debatu napříč Českou republikou vzbudila novela školského zákona, která vyšla v roce 2016. Ta od roku 2020 přináší školkám povinnost přijímat dvouleté děti. Vedení města, jako zřizovatel mateřských škol, se proto na tuto možnost musí připravit. „Dnes je vůči tomuto zákonu velká nevole, také ji sdílím. Proto je možné, že dojde k nějakým změnám a dvouleté děti nebudou muset být přijímány. Přesto je nyní legislativa platná a naše město chce být připraveno na tuto změnu,“ uvedla starostka Hana Potměšilová. 


Rada města na jednáních probírala možnosti a nechala prověřit místa, kde by mohlo dojít buď k vybudování nové školky nebo přístavbě či nadstavbě na stávající budovy školek. „Ze tří vytipovaných možností zvolili statik a odborníci jednu variantu. Navíc bychom pravděpodobně mohli využít dotaci, která by měla být z Ministerstva pro místní rozvoj,“ řekla Potměšilová. 

Vybranou variantou je nadstavba nad mateřskou školou Na Sídlišti neboli U Rybiček. „Mohly by zde vzniknout dvě nové třídy,“ podotkla Potměšilová. Zároveň by se zde musela rozšířit jídelna. „Kapacita školní jídelny je 150 obědů a už nyní je plně vytížena,“ vysvětlila ředitelka MŠ U rybiček Eva Javůrková. 

Obě dvě mateřské školy, U Rybiček i Pastelka, se již několik let potýkají s převisem dětí, přestože součástí školky U Rybiček je i odloučené pracoviště se dvěma třídami. „Ano, kapacita je nedostačující. Když si vezmeme letošní rok, tak obě dvě mateřské školy jsou naplněny,“ řekla Javůrková.

I z tohoto důvodu musí město výhledově s rozšířením místa pro předškolní vzdělávání počítat. „Chceme mít připravenou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Chceme využít vhodný dotační titul a počítáme s tím, že v případě nutnosti zaplatíme investici z rozpočtu,“ uzavřela Potměšilová. -ves-

 

 

odebírejte přes RSS