Kde peníze pomáhají.......

29. 3. 2017 · 1 minuta čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Malý Samuel Jakubík trpí dětskou mozkovou obrnou s přidruženou vrozenou vývojovou vadou mozku. Město Hustopeče organizačně zajistilo veřejnou sbírku na rehabilitační pobyty, terapie, léky či zdravotní pomůcky. Pokladnička, do které lidé přispívali, byla umístěna na recepci hotelu Centro. Pro tohoto dětského pacienta se zde  vybralo přes 23 tisíc korun. Stejně tak bylo možné Samuelka v rámci této sbírky podpořit v hustopečském Fitness Freedom. Vybrané částky byly uloženy na transparentní bankovní účet.
Malý Sam zkouší od ledna letošního roku rovněž navštěvovat stacionář v Mikulově, kde se mu odborně věnují milí a zkušení pracovníci. Tím tak současně rodičům poskytují alespoň trochu tolik potřebného odpočinku, aby zvládali náročnou péči o dítě.
Všem štědrým dárcům patří velké poděkování.
-hrad- 

odebírejte přes RSS