Když hudba pomáhá aneb hustopečští přispěli na stavbu kaple v Zambii

13. 9. 2016 · 2 minuty čtení · 5 fotografí

V sobotu 3. září se v kostele sv. Václava konal koncert duchovní hudby. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby to nebyl koncert s několika vzácnými hosty a ještě vzácnějším cílem – podpořit stavbu kaple v africké vesnici Kachingwe na východě Zambie.

Celou akci zorganizovala paní Pavla Pantáková, vedoucí hustopečského chrámového sboru: „O úmyslu postavit v Kachingwe kapli jsem se dověděla od svých známých ze Sudoměřic. S rodinou jsme se zúčastnili jejich farních oslav a seznámili se s Geraldem Dakou, což je jáhen, který má v Zambii celý projekt na starost a momentálně v Sudoměřicích také působí,“ vysvětluje hlavní organizátorka motiv k uspořádání koncertu.

Jáhen Gerald Daka přijal pozvání i do Hustopečí a před samotným koncertem vysvětlil posluchačům, jak důležitá je kaple pro místní komunitu křesťanů: „Kachingwe se nachází v hornaté a neúrodné části Zambie a nejbližší kostel je vzdálen 80km. To je ovšem pro místní příliš daleko a velmi jim schází místo, kde by mohli společně slavit bohoslužby. Protože naše víra je i přes nepříznivé životní podmínky velmi živá. Jsem si vědom velkého úsilí a pomoci, které se Zambii dostává od organizací z České republiky a proto jsem do Česka přijel i já s prosbou o příspěvek na naše dílo,“ vysvětlil Daka, který byl pro projekt vybrán svým zambijským biskupem Bernardem.

Samotný koncert se nesl v duchu krásných tónů hustopečských varhan, za něž usedl Mgr. Petr Kolař, hlavní varhaník katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, který současně vykonává funkci hlavního sbormistra Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská. Mgr. Kolař si varhany v Hustopečích velmi pochvaloval: „V Hustopečích jsem sice několikrát dirigoval, ale za varhany usedám dnes poprvé. Překvapily mě výborným zvukem a kvalitní technikou.“

Sympatický hudebník se vždy rád zapojí do charitativních a benefičních akcí: „Samozřejmě rád přispěji svou trochou do mlýna, když mě někdo požádá o pomoc, jako to udělala i vaše místní varhanice a moje dobrá přítelkyně paní Vechetová,“ dodává Mgr. Kolař s úsměvem.

Kostel sv. Václava, který byl vyzdoben informačními panely o působení české charity v Zambii, se z větší poloviny zaplnil převážně mladšími ročníky, které oslovil nejen úmysl koncertu, ale i hlavní host. „Já znám pana Kolaře z katedrály, kam občas zajdu, když jsem na škole, a vždycky mě dostanou jeho monstrózní improvizované dohry skladeb, které rozduní celou katedrálu a vám naskočí husí kůže po celém těle,“ říká například studentka Kateřina V.

Z dobrovolného vstupného se vybralo téměř čtrnáct tisíc korun. „Za každý dar jsem velmi vděčný a doufám, že se naše dílo s Boží pomocí podaří“, shrnul jáhen Daka, který se už za pár dní vrací zpět do Zambie.

(Text a foto: Veronika Nováková)

odebírejte přes RSS