Klub historie a vlastivědy Hustopečska nabízí mnoho aktivit

31. 1. 2019 · 2 minuty čtení · 4 fotografie · 1 video

Klub historie a vlastivědy Hustopečska má za sebou 25 let činnosti. Z malé skupiny čítající okolo 10 lidí se rozrostl v plně fungující organizaci s téměř 200 členy z 24 obcí. Současná náplň klubu nabízí členům různé aktivity. Pravidelně jezdí na poznávací zájezdy, navštěvují vzdělávací přednášky, učí se country tance, baví se na táborech nebo si hrají během odpoledne plného her. „Naše tradiční činnost je pořádání přednášek. Dřív byly více zaměřené na historii, ale v roce 2016 jsme upravili stanovy, protože jsme měli pocit, že nahrazujeme činnost svazu důchodců. Snažíme se totiž nabídnout nejenom vzdělávací činnost, ale i zábavnou,“ upřesnil předseda klubu Dušan Průdek.


Každé úterý se v jídelně penzionu pro důchodce koná odpoledne plné her. Také se už pátým rokem každé pondělí ve společenském domě tančí country tance v Tančírně na stará kolena. Nápad vznikl spontánně od samotných členů, kteří si základy tance vyzkoušeli na táboře a chtěli se mu víc věnovat. Nyní mají za sebou řadu veřejných vystoupení, např. na Burčákových slavnostech nebo bále Spolku Všehoschopných. Může se do tančírny zapojit i úplný nováček? „Je to trochu složitější, protože základní jádro se už naučilo více než 40 druhů tanců. Jsou sice poskládané ze stejných figur, jenže jejich postup je v jednotlivých tancích jiný. Ale každý, kdo by měl zájem, může přijít a vše se doučit,“ odpověděl Průdek.
Na výroční schůzi klubu, která se konala ve středu 30. ledna, byl představen celoroční plán činnosti pro rok 2019. „Od ledna do listopadu máme naplánovanou přednáškovou činnost. Letos se chci vrátit k některým námětům, které jsme organizovali ještě v době Virtuální akademie třetího věku. Jedná se například o témata Historie slováckého ornamentu a Lidová píseň a Slovácko. Novinkou bude přednáška kuchaře Milana Václavíka zaměřená na arabskou kuchyni,“ prozradil Průdek.
O dalších přednáškách a zájezdech se dozvíte například v Kulturní a společenské nabídce města Hustopeče, která je součástí Hustopečských listů. Navštívit je může kdokoliv. „Všechny akce, které klub pořádá, jsou víceméně pro každého zájemce. S tím, že členové klubu mají určité výhody, co se týče ceny zájezdů. Také pořádáme události pouze pro ně,“ upřesnil Průdek. Jedná se například o vánoční přátelské posezení, Juniáles – táborák na hájence nebo tábory Na stará kolena.

-ves-

 

odebírejte přes RSS