Kosočtverce na silnicích terčem roztodivných teorií

20. 3. 2020 · 1 minuta čtení · 4 fotografie
Téma Z města
Abychom se věnovali i dalšímu dění ve městě - mnohé občany Hustopečí zarazily podivně vyhlížející kosočtverce doplněné číslem na místních komunikacích... Nejsou dílem sprejerů nebo vandalů a v žádném případě se nejedná o sprosté obrázky.

Jedná se o takzvané „vlícovací body“, které slouží pro orientaci v prostoru. Město Hustopeče totiž získalo dotaci na pasportizaci svého majetku – veřejné osvětlení, zeleň, mobiliář atd. (Strategické řízení a pasportizace města Hustopeče, CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010098).

Pasportizaci lze provést několika způsoby. S ohledem na moderní technologie a blížící se povinnost vytvoření digitálních technických map měst, jsme se rozhodli pro provedení pasportů metodou 3D laserového skenování. 

Tato metoda je založena na pořízení tzv. mračna bodů (soubor bodů definovaných 3D souřadnicemi). A aby se tyto body daly přiřadit ke konkrétnímu místu ve městě, tak právě na to slouží nakreslené, zaměření vlícovací body na komunikaci.

Příklad. Skener je umístěn na střeše vozidla. Vozidlo jede městem a pořizuje 3D mračno bodů. Ve své navigaci má uložené nakreslené, zaměřené body na komunikaci. Jakmile tímto bodem projede, skener si pozici uloží a spojí tento bod s nasnímanými 3D body. Od této chvíle víme, kde jsme a co jsme tu nasnímali. 

Na obdobném principu fungují i online 3D mapy. -nov-

 

odebírejte přes RSS