Kostelní zvony rozezní celý kraj

3. 4. 2020 · 1 minuta čtení

Evropa i Česká republika se během několika světových krizí a zejména při té migrační, která i přes starosti s pandemií koronaviru stále trvá a nemá žádné řešení, odkazovala ke svým křesťanským kořenům a hodnotám. 

V neděli 5. dubna začíná svatý týden, který je začátkem velikonočních událostí, jejichž vrcholem je ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Právě na Květnou neděli se v 11:00 rozezní na pět minut všechny kostelní zvony v celém kraji. 

Ať už máte dar víry nebo ne, ať jste jakéhokoliv vyznání či názorových postojů, využijme těchto pět minut buď ke společné modlitbě nebo se alespoň na chvíli zastavte a vzpomeňte i na ty, kteří jsou v první linii. Na ty, kteří nemají domovy, ve kterých by se mohli ukrýt, na ty, kteří za nás dělají důležitá rozhodnutí a vedou tuto zemi, i na ty, kteří v těchto dnech bojují své nejtěžší boje.

„Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás,“ napsal ve svém pastýřském listu brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Jak se ukazuje, ohrožení koronavirem v nás kromě obav probouzí i soucit, ochotu a touhu nezištně pomáhat. Kéž by nám to vydrželo... -nov-

odebírejte přes RSS