Město pečuje o své památky. Opravuje se Dům Nohelové a socha Jana Nepomuckého.

2. 8. 2023 · 2 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video
Téma Z města
Město Hustopeče má ve svém vlastnictví celkem 15 nemovitých kulturních památek, o které náležitě pečuje. V současné době je velká pozornost věnována domu po paní Nohelové, který město zakoupilo v roce 2019 a dostalo se i na rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí.  


Po loňských opravách střešní krytiny a dřevěných výkladců na domě po výtvarnici Věře Nohelové se na řadu dostala fasáda. Obnovy fasády se ujal sochař Eduard Seják. „Fasáda byla v celkem dobrém stavu, bylo potřeba jen drobných úprav a sjednocení. Bude vypadat tak, jak vypadala na začátku 20. století. Bude mít barvu přírodního románského cementu, ze které budou vystupovat pouze akcenty zlacení. V čem bude fasáda jiná, to je terakotová glazovaná rozeta, která je osazená v atikovém nástavci. Rozeta je dílem významného keramika Otakara Sivery, který v tomto domě žil a nechal nám tu podpis s datací 1984,“ vysvětluje pracovnice památkové péče Veronika Kamenská.

Další drobné opravy budou následovat. „Na výkladcích v přízemí bylo objeveno mnoho vrstev láhvově zeleného nátěru a pan Ovísek, který tyto výkladce rekonstruuje objevil stejnou barvu i v rámech oken, takže obojí bude opět sjednocené v této barvě. Natřeny byly i klempířské prvky, následovat bude oprava schodů u hlavního vchodu a do atikového nástavce se navrátí kopie dvou dekorativních váz, které byly kvůli havarijnímu stavu odstraněny hned při opravě střechy. Tímto bude oprava fasády dokončena,“ doplňuje Kamenská.

Na opravy město získalo dotaci z Jihomoravského kraje z programu Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2023, a to ve výši 350 tisíc korun. Celkové náklady na opravu fasády včetně opravy výkladců, schodů a pořízení kopií betonových váz dosáhnou na bezmála 974 tisíc korun.

Dalších 118 tisíc korun si vyžádá oprava sochy sv. Jana Nepomuckého v parku před evangelickým kostelem na Masarykově náměstí, která byla naposled restaurována před 30 lety. „Socha byla vytesána z mušlového vápence někdy v polovině 18. století. Oprava nebude nijak zásadní, bude spočívat především v čištění. Budou se opravovat a nahrazovat doplňky, bude obnoveno zlacení prvků. 70% nákladů pokryje dotace z Ministerstva kultury z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP. Hotovo bude do konce tohoto roku,“ uzavřela Kamenská. -nov-

 

odebírejte přes RSS