Město plánuje pokračovat v budování bezbariérových tras

24. 1. 2018 · 1 minuta čtení · 1 fotografie · 1 video
Téma Z města

Koncem ledna podalo město Hustopeče další žádost na vybudování bezbariérové trasy. Jedná se již o čtvrtou etapu, která povede od Masarykova náměstí na ulici Mírovou.
Projekty bezbariérových tras reagují na potřebu zajistit všem obyvatelům města a návštěvníkům Hustopečí svobodný a bezpečný pohyb. Město Hustopeče má za sebou již tři úspěšné etapy a tato čtvrtá etapa by na ně měla navazovat. „Například byly realizovány ulice Brněnská a Nádražní. Nyní dokončujeme trasu Svat. Čecha a Žižkova, Hybešova,“ uvedla projektová manažerka Eva Bohutínská.


Cílem bezbariérové trasy budované v Hustopečích v roce 2018 je úprava chodníkových ploch, vjezdů, míst pro přecházení a přechodů pro chodce. Povede od Masarykova náměstí přes ulici Komenského a ulici U větrolamu až k ulici Mírová. „Ve čtvrtek 11. ledna jsme podali žádost na Státní fond dopravní infrastruktury a koncem dubna bychom mohli vědět, jak obstála,“ řekla Bohutínská. Bezbariérová trasa zvýší kvalitu a bezpečnost pohybu v Hustopečích a zlepší přístup do jednotlivých budov poskytujících občanům služby. „Spoluúčast města je 15% a tato akce vychází na 4,2 milionu korun,“ doplnila.
Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, tak se s budováním začne na podzim. „Předpokládám, že to bude podobné jako v loňském roce. Po letních prázdninách vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele a poté začnou práce. Zřejmě se budování přetáhne do dalšího roku,“ vysvětlila Bohutínská. Podpora bezbariérovosti města Hustopeče je zakomponována také do Komunitního plánu a plánuje se její pokračování. „Uvažujeme, že bychom mohli udělat ulici Tyršovu ve směru k CVČ Pavučina,“ uzavřela. 

-ves-

  24521

odebírejte přes RSS