Mikroregion Hustopečsko sbírá žádosti o podporu na projekty zaměřené na spolupráci v regionu

20. 6. 2017 · 1 minuta čtení · 3 fotografie
Téma Z města

Mikroregion Hustopečsko startuje pilotní program na ověření spolupráce v regionu. 

Cílem tohoto programu je účelně využít finanční prostředky v projektu Místní akční plán vzdělání na území ORP Hustopeče (zkráceně MAP) a současně prakticky ověřit životnost projektu MAP. Projekt je zaměřen na zlepšení řízení a vzdělávání v MŠ a ZŠ, prohloubení spolupráce mezi jednotlivými aktéry v území, kteří se zabývají vzděláváním a péčí o děti do 15 let.

Podporujeme: ·        
Akce zaměřené na práci s dětmi, mládeží a rodiči, a to vzdělávacího, kulturního a sportovního charakteru
Akce dvou a více spolupracujících subjektů 
Akce typu meziobecní spolupráce 
Příklady podporovaných aktivit:

Spolupráce knihovny a školy – čtenářské dny, spolupráce školy a dobrovolných hasičů – návštěva dětí a prohlídka hasičské techniky, nepostupové vědomostní či sportovní olympiády nezařazené v systému MŠMT, obecní dětské dny, drobné projekty škol apod. 

Okruh žadatelů:
Dotační program je určen pro všechny školské organizace všech zřizovatelů, spolky,  nepodnikatelské subjekty a neformální sdružení, působící na území ORP Hustopeče, které se prokazatelně zabývají vzděláváním či péčí o děti do 15 let. Budou podpořeny zejména aktivity spolupráce, a to jak mezi školami navzájem, tak i mezi školami a spolky, obcemi a dalšími subjekty. 

Výše podpory: ·        
minimálně 5 000,- Kč na 1 projekt      
maximálně 30 000,- Kč na 1 projekt

Příjem žádostí od 20. června do 9. srpna 2017. 

Více informací na stránkách Mikroregionu Hustopečsko.

-ves- 


odebírejte přes RSS