Místní akční plán rozvoje vzdělávání zahájil druhou etapu

25. 10. 2018 · 2 minuty čtení · 2 fotografie · 1 video

Od poloviny roku 2018 se Mikroregion Hustopečsko věnuje projektu zaměřenému na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání zahrnuje tyto oblasti: včasnou péči, předškolní, základní, zájmové a neformální vzdělávání. Mikroregion má projekt na starost, protože svou činností pokrývá všech 29 obcí spadajících do správního obvodu ORP Hustopeče. „Dalším důvodem proč to realizuje právě Mikroregion Hustopečsko je to, že vytváříme platformu pro vzájemnou komunikaci mezi obcemi, mezi starosty a jejich školami,“ dodala projektová manažerka Radka Raflová. Projekt má za sebou první etapu, která sloužila k zjištění potřeb všech subjektů působících na Hustopečsku. „Na základě získaných požadavků jsme sestavili aktivity, které nyní budeme v druhé etapě provádět,“ vysvětlil manažer projektu Michal Zich.


Všechny obce v České republice s rozšířenou působností mají příležitost provádět Místní akční plán rozvoje vzdělávání. „V našem konkrétním případě bude projekt trvat čtyři roky, tzn. do půlky roku 2022. Na toto období máme alokaci zhruba 11,5 milionu korun,“ upřesnil Zich.
Zapojit se mohou nejen školy a školky, ale také všechny subjekty zaměřené na vzdělávání. „Jedná se o organizace neformálního vzdělávání, obce jakožto zřizovatelé a dále například dobrovolné sbory hasičů, knihovny, centra volného času apod.,“ vysvětlil šíři subjektů Zich.
Na projektu se podílí šest pracovních skupin složených z odborníků. V současné době běží tři malé dotační výzvy, které se budou pravděpodobně každý rok opakovat. „Jedna výzva se týká spolupráce škol a neformálních organizací. Druhá výzva zase přechodu dětí z malých škol do velkých základních škol a třetí výzva s názvem Přiveďme rodiče za dětmi do škol se zaměřuje na rodiče,“ představila spuštěné výzvy odborná konzultantka Michaela Hradilová.
V přípravě jsou i workshopy rozvíjející praktické dovednosti pedagogů. První bude určen učitelkám z mateřských škol. Jmenuje se Interaktivní tabule hravě a bez obav. „Pro základní školy zase připravujeme projekt v oblasti kariérového poradenství pro žáky,“ dodala Hradilová. Ve hře jsou i jiné programy určené pro podporu vzdělávání dětí. „Chceme, aby děti a žáci z regionu svůj region co nejlépe poznali, proto připravujeme velký projekt s názvem Z Bílých Karpat na Pálavu,“ prozradila Hradilová.
Další aktivity vyplynou z činnosti pracovních skupin. Všechny důležité informace o MAP, vypsaných výzvách a kontakty najdete na webových stránkách www.maphustopecsko.cz.

-ves-

 

34507

34508

odebírejte přes RSS