Místní firmy představily osmákům a deváťákům možnosti jejich budoucího uplatnění

18. 9. 2019 · 2 minuty čtení · 7 fotografí · 1 video

Stánky různých firem s letáčky, reklamní předměty i zástupci připravení věnovat se příchozím. V hustopečském areálu Agrotecu se konal veletrh, nenabízelo se tu však zboží, ale budoucí zaměstnání.


V úterý 17. září uspořádal Mikroregion Hustopečsko v rámci realizace projektu pro podporu vzdělávání (Místní akční plán vzdělávání pro SO ORP Hustopeče II) prezentační akci místních firem.

„Veletrh firem má sloužit k tomu, aby si žáci osmých a devátých tříd udělali představu o tom, jací zaměstnavatelé v našem regionu vlastně fungují, a díky tomu se mohli lépe rozhodnout, jakou střední školu by si chtěli vybrat,“ uvedla tajemnice Mikroregionu Hustopečsko Radka Raflová.
V úvodu se firmy prezentovaly na podiu. Jejich zástupci dětem z osmi základních škol Hustopečska představili náplň práce zaměstnanců na různých pozicích. Posluchači se také dozvěděli, co jim kromě mzdového ohodnocení zaměstnavatel nabízí.

„Žáci se tu mají dozvědět, že za dobrým zaměstnáním není třeba se stěhovat do Brna nebo do Prahy,“ osvětlila jeden z důvodů pořádání akce vedoucí pracovních skupin projektu Dominika Pudilová.

Firmy žáky informovaly o požadavcích, jaké na uchazeče o zaměstnání mají, jaké vzdělání musí mít. Doporučovali, jakou školu nebo obor by si měli zvolit, pokud u nich chtějí pracovat. Jedna z místních firem, dokonce ve spolupráci s partnerskou střední školou v Brně založila unikátní obor mechanik diagnostik zemědělské a stavební techniky. Jako garant oboru připravují výukové materiály pro odborné předměty, studenti chodí do podniku na praxe a dokonce mají už od prvního ročníku stipendium.
Další významný zaměstnavatel regionu žádné speciální vzdělání nepožaduje, přesto se, jako většina podniků v současné době, potýká s nedostatkem pracovních sil. Většinu jeho zaměstnanců tvoří řidiči, pro které žádná specializovaná škola není.

Zhruba sto lidí pracuje na Městském úřadě v Hustopečích, jaké doporučení si vyslechli ti, kteří by v budoucnu chtěli pracovat na radnici? „ Žáci by měli vědět, že pokud se budou dobře učit, mohou v budoucnu pracovat klidně i v místě bydliště na úřadě,“ řekl tajemník Městského úřadu Pavel Michalica.

V rámci projektu na podporu vzdělávání se kromě této akce pro žáky budou konat i různé semináře pro učitele, workshopy, setkávání s předáváním zkušeností nebo vyškolování pedagogických pracovníků. „Naše vize v rámci projektu je taková, že v každé škole by měl být specializovaný kariérový poradce, tedy člověk, který bude s dětmi pracovat už od druhé až čtvrté třídy a bude odhalovat jejich skryté talenty. Měl by pro každého žáka vytvářet portfolio jeho schopností, zájmů a jeho směřování,“ prozradila odborná konzultantka projektu Michaela Hradilová. Při ukázkových hodinách se kariéroví poradci naučí, jaké metody používat, jak s žáky pracovat, aby z jejich potenciálu odhalili co nejvíc. Díky tomu se děti budou moci lépe rozhodovat o svém budoucím povolání.

Veletrh firem, hrazený z dotace Evropské unie, se v Hustopečích letos konal poprvé, organizátoři věří, že se ho podaří uspořádat i v příštích letech.

-kam-

 

odebírejte přes RSS