Místní poplatek za odpady v roce 2020

6. 3. 2020 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Místní poplatek za odpady činí na rok 2020 – 600,- Kč na osobu. 

Poplatek je splatný buď jednorázově do 31. 3. příslušného kalendářního roku nebo čtvrtletně ve výši 1/4 sazby poplatku vždy do konce každého čtvrtletí kalendářního roku prostřednictvím SIPO.

Číslo účtu 19-1382158309/0800.

Ke každé platbě je potřeba uvádět variabilní symbol. Ten má každý poplatník jiný a zůstává mu po celou dobu trvání poplatkové povinnosti. Číslo VS Vám na dotaz sdělíme telefonicky nebo přes email.

Místní poplatek je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Hustopeče č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

odebírejte přes RSS