Moderní technologie ve školkách? Poradí s nimi v Pastelce

14. 10. 2015 · 2 minuty čtení · 5 fotografí
Práce s interaktivní tabulí, s digitálním mikroskopem nebo se speciálními skřipci, na které se dají namluvit pokyny pro děti, už je v Mateřské škole Pastelka Hustopeče běžnou součástí výuky. Digitálních technologií se nebojí děti ani paní učitelky. Své znalosti a zkušenosti teď budou předávat dalším. Ve čtvrtek 8. října 2015 se v Pastelce otevřelo Metodické centrum pro předškolní vzdělávání. Stojí za ním nezisková organizace Edukační laboratoř (EDULAB) a projekt Školka hrou.
„Ráda pracuji s digitálními technologiemi, přihlásila jsem se do kurzu Edukační laboratoře a nadchlo mě to. Máme ve školce mladé paní učitelky, které s digitálními pomůckami rády pracují. Byla to tedy šance, jak dětem obohatit výuku,“ uvedla ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová.
Když nezisková organizace posléze hledala města pro vznik metodických center, Nešporová neváhala a přihlásila se. Centra se tak otevřela v krajských městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc, Pardubice či Ústí nad Labem, ale také v Hustopečích.
„Dali jsme příležitost právě takovým lidem, jako je ředitelka Blanka Nešporová, která svou mateřskou školu, byť na malém městě, vede správným směrem. Má chuť se vzdělávat, má chuť přinášet pro své kolegyně i pro děti něco nového,“ vysvětlila projektová manažerka Edukační laboratoře Miluše Vondráková.
Nešporová dokonce vystoupila na celostátním semináři k inovacím předškolního vzdělávání v Poslanecké sněmovně. Teď své znalosti a zkušenosti bude předávat v hustopečském metodickém centru kolegyním z okolí.
„Semináře bych ráda pořádala jednou za měsíc. Chtěla bych se spojit se všemi ředitelkami mateřských škol z okolí, aby i ony mohly rozšířit svou vzdělávací nabídku,“ plánovala Nešporová.
„Centra vznikla kvůli nutnosti potkávat se, předávat si zkušenosti, získat metodickou podporu. O semináře v Praze je obrovský zájem, ale ne každý to má do hlavního města stejně daleko. Centra v krajských městech by teď měla poskytnout kontakt s novinkami učitelům z regionu,“ doplnila Vondráková.
Nezisková organizace Edulab se zabývá modernizací českého vzdělávacího systému. V současné době stojí v popředí podpora předškolního vzdělávání. Snaží se učitelům ukázat zapojování moderních technologií a postupů ruku v ruce s těmi klasickými. „Chceme ukázat, že inovace má smysl, pokud se novinky zavádějí správným způsobem,“ uzavřela Vondráková.
(Text a foto: Jana Rozková)  
[caption id="attachment_24471" align="alignnone" width="700"] Otevření Metodického centra pro předškolní vzdělávání se zúčastnily i některé učitelky z okolních mateřských škol. Do Hustopečí se budou jezdit školit v používání moderních technologií při výuce.[/caption]
[caption id="attachment_24472" align="alignnone" width="700"] Ředitelka MŠ Pastelka Blanka Nešporová bude hlavní školitelka v hustopečském centru.[/caption]
[caption id="attachment_24473" align="alignnone" width="700"] Ukázka práce s interaktivní tabulí.[/caption]
[caption id="attachment_24474" align="alignnone" width="700"] Úkoly už nemusí zadávat jen paní učitelka, ale třeba i speciální skřipec, který funguje na podobném principu jako třeba diktafon. Děti se tak podle Nešporové mohou naučit větší samostatnosti.[/caption]
[caption id="attachment_24475" align="alignnone" width="700"] Ukázka práce s digitálním mikroskopem. Zvětšené předměty se ukazují na monitoru notebooku.[/caption]
odebírejte přes RSS