Na Městský úřad trochu jinak

10. 5. 2018 · 1 minuta čtení · 2 fotografie · 1 video
Téma Z města

Městský úřad Hustopeče se představí široké veřejnosti v rámci připravovaného Dne otevřených dveří. Vedení města ve spolupráci s tajemníkem se rozhodlo zpřístupnit budovy úřadu a nechat nahlédnout návštěvníky do zázemí svých pracovníků, starostky, místostarosty, tajemníka, a také vás seznámit s prací jednotlivých odborů.


Dozvíte se něco o průběhu konání voleb, zastupitelstva a rady města. Představíme vám realizované investiční projekty města Hustopeče. Prohlédnout si můžete fotodokumentaci realizovaných staveb, územní studie a fotografie kulturních památek Hustopečska. V obřadní síni vám podá zajímavý výklad matrikářka a můžete nahlédnout do starých matričních knih, či seznámit se s historií živnostenského podnikání. Sociální odbor se zaměří na problematiku mládeže, především alkohol, drogy, šikanu a záškoláctví. Městská policie se pochlubí výstrojí strážníků a má připraveny krátké přednášky na téma prevence kriminality. Vyzkoušet si můžete testy pro autoškoly s výkladem zkušebních komisařů. Zábavnou formou se dozvíte jak třídit odpady a na chvíli se můžete stát moderátorem či kameramanem ve studiu Hustopečské televize. Připraveny budou soutěže pro děti i vědomostní kvízy pro dříve narozené.
S novou stálou výstavou Osvobození 1945 Vás rádi seznámí pracovníci Městského muzea a je možno navštívit Stálou vinařskou expozici s komentovanou prohlídkou.
To vše vás čeká ve středu 23. května od 8:00 do 16:00 hodin na Městském úřadě Hustopeče.

Kristýna Dufková, sekretariát tajemníka

27780

27781

 

odebírejte přes RSS