Na první etapu cyklostezky plynule naváže druhá

9. 8. 2019 · 2 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video

Letos na jaře byly zahájeny práce na hustopečské části cyklostezky, která umožní všem cyklistům, pěším nebo vozíčkářům pohodlnější a zejména bezpečnější přesun mezi Hustopečemi a Starovicemi.


Stavět se začalo na ulici Tábory a pokračovalo se na ulici Žižkova, kde byl postup prací komplikován zejména překládkami kabelů. Asfaltový povrch byl na větší části hotový už před prázdninami. „První úsek od ulice Dvořákovy po křižovatku Žižkova – Mírová jsme asfaltovali na přelomu měsíce června a července,“ řekl stavbyvedoucí firmy M-silnice Jan Dechet. V úseku od ulice Mírové po napojení na starovickou část cyklostezky pokládali dělníci asfalt až začátkem srpna, protože zde bylo nejprve potřeba vybudovat přípojky vody a plynu.

Mnozí cyklisté nově vyasfaltovanou cestu využívají již nyní. „ Momentálně to ještě není cyklostezka, je to stavby cyklostezky, dosud jsme dílo nepřevzali, takže za ně zodpovídá zhotovitelská firma,“ upozornil investiční technik města Radek Krušina. Součástí zakázky za téměř 9 milionů korun je i svislé a vodorovné dopravní značení, které by mělo být hotové do konce srpna. „Ze značení nebude vyplývat, že by cyklostezka byla průběžná, u každé křižovatky bude přerušená a přednosti zůstanou, jak jsou teď, přednost budou mít vozidla,“ prozradil Krušina. Jinak tomu bude v místě, kde první etapa cyklostezky končí, přejezd pro cyklisty tu bude přimknutý k přechodu pro chodce.
  
Na křižovatce ulic Tábory a Dvořákova se nyní setkávají tři investiční akce města, první je cyklostezka, která vede ze Starovic, přes ulici Žižkova po Táborech a končí u Základní školy Komenského. Další investiční akcí je rekonstrukce komunikace v ulici Tábory spolu s vybudováním parkovacího pásu. Úpravy se budou týkat úseku od křižovatky s ulicí Dvořákova po křižovatku s ulicí Vrchlického. Obě křižovatky budou mírně zvýšené a povrch budou mít ze zámkové dlažby červené barvy, což by mělo přispět ke zpomalení provozu. Firma Swietelsky stavební, s. r. o., by měla akci za bezmála 5,5 milionu korun realizovat od září do konce letošního roku.

Další investiční akcí je navazující cyklostezka, která začíná u Základní školy Komenského, povede k Základní škole Nádražní, na nádraží k novým cykloboxům a na druhou stranu kolem krajské komunikace až po ulici Vrchlického. Zhotovitelem bude firma Swietelsky stavební, s. r. o. S uhrazením nákladů stavby za necelých 9 milionů korun městu pomůže, stejně jako u první etapy cyklostezky, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tentokrát ve výši 60 procent. „Nejprve bude třeba přeložena obvodová zeď tak, aby v omezeném prostoru, který je mezi školou a učilištěm, bylo možné zrealizovat chodník, cyklostezku a ještě nějaký zbytek parkovacích míst,“ vysvětlil Krušina. Práce budou pokračovat přeložkami inženýrských sítí, které se nacházejí v trase cyklostezky, ty by měly být hotové do konce letošního roku. Zároveň by se mělo pracovat na dalších úsecích cyklostezky kolem krajské komunikace. Dokončení akce je plánováno na červen příštího roku.


-kam-

 

odebírejte přes RSS