Nabídky pomoci Úřadu práce při finanční tísni kvůli růstu cen energií

7. 3. 2022 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení v důsledku skokového zdražení energií či odpojení od sítě? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

  • Příspěvek na bydlení
    Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který ji užívá k trvalému bydlení. Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.
  • Doplatek na bydlení
    Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí. Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.
  • Mimořádná okamžitá pomoc
    Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie. Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-up--1.

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte sena zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Praktické otázky a odpovědi:

  80478

80479

 

 

odebírejte přes RSS