Nádvoří U Synků bude chránit železná zeď

11. 8. 2022 · 2 minuty čtení · 6 fotografí · 1 video
Téma Z města

Malebné nádvoří renesančního domu U Synků, ve kterém sídlí Městské muzeum a galerie, bude od poloviny září opět přístupné veřejnosti. Město začalo s výstavbou ochranné konstrukce, která zajistí sousední havarijní objekt. Spor s majitelem se táhne téměř rok.


O uzavření nádvoří rozhodl Stavební úřad Hustopeče na základě statických posudků. „Bylo to celkem nečekané rozhodnutí, i když ten objekt sledujeme dlouhodobě. Nicméně jsme hledali cestu, jak nádvoří domu U Synků ochránit a zároveň nechat otevřené veřejnosti. Nakonec nám statik vyprojektoval ochrannou stěnu, která by v případě zhroucení té sousední budovy nádvoří a návštěvníky ochránila,“ vysvětluje stavbu místostarosta Bořivoj Švásta.

Železná konstrukce bude na nádvoří lemovat většinu spojovací zdi mezi oběma objekty - od studny po sochu kvasinky vinné. „Momentálně se tu vrtají díry do země, do kterých se usadí nosné sloupy. Na ty se následně zavěsí kari sítě, které by případnou padající suť měly zastavit. Zbývá dořešit estetickou stránku věci, aby nádvoří neztratilo své kouzlo,“ dodává místostarosta.

Náklady na ochrannou zeď dosahují kvůli současným cenám železa na trhu téměř jeden milion korun a tuto částku by město mělo chtít vyplatit po majiteli zchátralého domu, Břetislavu Medňanském. Ten však odmítá, že by jeho objekt nádvoří ohrožoval. „Já vím, že to nespadne. Zeď na vaší straně je stabilní a ta prostě nespadne,“ říká rozhodně a dodává, že „jediné, co by mohlo spadnout, jsou klenby, které by se však zhroutily na náš pozemek, nikoliv na sousední nádvoří. Co by mohlo dopadnout vedle, to jsou střešní tašky, které jsou v dezolátním stavu, ty musíme opravit, to víme. Bohužel na to ale nemáme prostředky.“

Zástupci města měšťanský dům vedle muzea sledují dlouhodobě a majitel byl několikrát upozorňován na špatný stav dvorního traktu. Protože však nebyly provedeny žádné sanační ani statické práce, objekt stále více chátrá a dnes se odhadované náklady na základním zajištění pohybují okolo 3 milionů korun. Na to však majitel nemá prostředky. „Udělali jsme alespoň ochrannou stolici ve sklepě, která by měla dům stabilizovat. Na ni by se mohly natáhnout táhla, která by celý objekt stáhla a zajistila, ale to musí udělat odborná firma. Nejsem si jistý, jestli na to dosáhneme finančně,“ přiznává Medňanský.

Situaci stěžuje i fakt, že obě budovy jsou památkově chráněné a všechny práce musí být provedeny pod dohledem památkové péče, což náklady zvyšuje. Přestože se obě strany snaží dohodnout, jednoduché řešení situace nemá. Právě proto roste na nádvoří železná zeď, aby se oblíbený areál mohl zpřístupnit veřejnosti bez rizika jakéhokoliv ohrožení. 

Stavební práce potrvají asi pět týdnů, nádvoří by se tedy mělo otevřít 16. září. O týden později se zde totiž počítá s přijetím delegace Hutteritů z celého světa v rámci připomínky 400. výročí vykázání novokřtěnců z jižní Moravy. -nov-

odebírejte přes RSS