Návrat dětí do škol vyžaduje kreativitu učitelů

26. 5. 2020 · 2 minuty čtení · 9 fotografí · 1 video

Od pondělí 25. května se do školních lavic mohou vrátit i žáci prvního stupně základních škol. Tuto možnost však zdaleka nevyužívají všichni rodiče a učitelům i vedení škol to přináší několik komplikací. Na ZŠ Nádražní si s nimi poradili po svém a navázali tak na ukázkovou práci s dětmi během nouzového stavu.


Do školních lavic se tento týden mohli vrátit i žáci prvního stupně základních škol. Dobrovolnou docházku a nejasnosti kolem fungování, se kterými se potýkají všechny školy, vyřešila základní škola nádražní šalamounsky. V podstatě pokračují v dosavadním systému, který se jim na škole během nouzového stavu osvědčil. „My jsme fungovali pomocí týdenních plánů, kdy vždycky v neděli v 18:00 hodin byl na jedné společné platformě umístěn odkaz a rodiče i děti se mohli podívat na přehled úkolů na celý týden. Po vypracování nám je posílali zpět, využívaly se telekonference a podobně,“ seznamuje s principem online výuky ředitelka školy Ivana Matějíčková.

Možnost docházky do školy využilo prozatím 79 ze 190 žáků prvního stupně. Ti budou v týdenních plánech pokračovat v několik skupinách pod dohledem pedagogů. „Sloučením více ročníků jsme vytvořili šest pracovních skupiny a ty budou plnit ty stejné úkoly, které umisťujeme i na web pro děti doma. Chceme, aby všechny děti pracovaly stejně, jenom ve škole k tomu budou mít na pomoc učitele,“ vysvětluje Matějíčková.

Návrat do škol tedy v žádném případě neznamená návrat klasického vyučování, jak dokazuje třeba i rozvrh hodin. „V rozvrhu určitě najdete matematiku, češtinu, vlastivědu nebo přírodovědu, ale zbytek si jednotlivý učitelé sestavují sami. Není možné zařadit tělocvik, protože ten je zakázaný, ale zvažujeme, že zařadíme třeba výtvarku nebo nějaké pracovní činnosti, které by zase ale souběžně zvládaly i děti doma,“ dodává.

Výuka probíhá pouze dopoledne a děti se v prostorách školy pohybují ve skupinkách, které se vzájemně nepotkávají. „My nemůžeme vyučovat odpoledne, protože nejsme schopní zajistit dětem oběd. Na škole Komenského, kam jsme docházeli na oběd mají teď okolo 180 žáků a není možné zařídit to tak, aby se děti stravovali podle bezpečnostních nařízení. Vlastní jídelnu nemáme a nemůžeme ani obědy dovážet, protože nám chybí výdejna, po které už několik let voláme. Teď se ukazuje, jak moc nám tu chybí, tak snad se brzy začne stavět,“ neopomněla připomenout investiční plány školy Matějíčková.

Jediné, co zatím stále zůstává ve hvězdách je klasifikace a vysvědčení, které se kvapem blíží… „Ministerstvo školství sice vydalo nějaká doporučení, ale stejně je to rozhodnutí na jednotlivých školách. My o tom s kolegy diskutujeme, protože prozatím jsou děti stejně hodnoceny pouze slovně a známky za toto pololetí tam mají jen vlastně za jeden měsíc. Přikláním se k tomu, že bychom na vysvědčení upustili od slovního hodnocení a udělovali dětem známky, ale to všechno musíme ještě zvážit,“ uzavírá Matějíčková. -slam-, -nov-

odebírejte přes RSS