Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne

23. 2. 2021 · 2 minuty čtení · 11 fotografí · 1 video
Téma Z města

Společnost Hantály a.s., která v Hustopečích zajišťuje svoz odpadu, slaví v letošním roce 30 let od založení. Při té příležitosti jsme navštívili ředitelku paní Ing. Janu Krutákovou, která nás seznámila s fungováním společnosti a jaké jsou odpadové vyhlídky do budoucna.


Když se řekne skládka odpadů, tak si mnozí s vás představí hory a kopce odpadků z vyvezených popelnic. O to větší bylo naše překvapení, když jsme v areálu svozové společnosti Hantály objevili jeden větší prostor odpadků a jinak pořádek a čisto. Paní ředitelky Jany Krutákové jsme se na začátek zeptali na nový zákon o odpadech, který se dotkne nás všech. „Máme daný termín, kdy bude ukončeno skládkování komunálních odpadů, je to rok 2030, a to je mezník, který se dotkne občanů – budeme muset změnit systém sběru komunálního odpadu, ale především chování a myšlení nás jako spotřebitelů,“ říká paní ředitelka.

Svozová společnost zajíždí do třicítky obcí za 45 tisíci občany na Břeclavsku, a sváží nejen komunální odpad, ale také další komodity, které mají občané ze zákona povinnost třídit. „To znamená třídit papír, plasty, kovy, sklo, bioodpad. Od příštího roku to bude textil a poté i jedlé tuky a oleje. To jsou základní komodity, které bychom měli jako občané třídit a obce by měly zajistit občanům možnost toto vytřídit,“ vysvětluje Krutáková. Nejlépe se dá zpracovat sklo, které můžeme recyklovat donekonečna, dále pak papír a plastové výrobky, které se dají dobře vytřídit. „Bohužel máme zhruba 55 % plastů, se kterými si nevíme rady, protože nemáme dostatečně zpracovatelské kapacity.“

V roce 2019 vyprodukoval občan Hustopečí průměrně 232 kilo a dostal pochvalu také za třídění. Paní ředitelka si však v souvislosti s tříděním mírně posteskla. „Lidé třídit umí, dáme jim k tomu podmínky, ale co pak vytříděným odpadem? Neumíme – v rámci republiky i Evropy – dál zpracovávat vytříděný odpad. Nebo ho naopak třídíme, ale nevyplatí se ho dále zpracovávat. Pak je na řadě spalování a energetické využití odpadu,“ shrnuje Krutáková. Odpady jsou velké téma, které bychom neměli nikdo z nás brát na lehkou váhu. Paní ředitelka přidává na závěr našeho povídaní radu. „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Začněme u sebe, začněme omezovat množství odpadů – zejména plastů."

 -vyh-

odebírejte přes RSS