Nejste sami! Pečujícím pomáhá nový projekt

28. 2. 2019 · 1 minuta čtení · 4 fotografie · 1 video

Lidé, kteří se rozhodnou pečovat o dlouhodobě nemocného člena rodiny v domácím prostředí, jsou postaveni před nelehký úkol a právem zasluhují i oni sami pomoc okolí. Ta je hlavním cílem nového projektu s výstižným názvem Nejste sami. Penězi ho podpořil fond Evropské unie a realizátorem je Girasole  se sídlem v Hustopečích.

Jednou z důležitých aktivit projektu je pravidelné setkávání pečujících. Ti si vyměňují zkušenosti, získávají nové znalosti a dovednosti a navzájem si sdělují každodenní radosti i strasti. Semináře se účastní také zdravotník, který poradí například s polohováním či zajištěním hygieny nemocného. Novinkou je rovněž poradna pro pečující. Tu zájemci najdou v budově polikliniky v Hybešově ulici a získají tam informace například o vyřízení sociálních dávek, zapůjčení kompenzačních pomůcek, uspořádání bydlení a další praktické věci.
Více informací o projektu Nejste sami a dalších sociálních službách získáte na webových stránkách Girasole.
-hrad-

odebírejte přes RSS