Nekonečné lány polí rozbijí ostrovy zeleně

23. 10. 2019 · 3 minuty čtení · 2 fotografie · 1 video

Vysázením 812 stromů, 3 468 keřů a založením květnaté louky na rozloze 2,5 ha chtějí Hustopeče pokračovat v ozdravování zemědělsky zneužitých ploch a navázat tak na dvě již úspěšně vybudované lokality tzv. územních systémů ekologické stability, tzv. ÚSES.


A nejsou to jen Hustopeče. Celá jižní Morava se mohutně pustila do obnovy krajiny. V letošním roce vznikne po celém Jihomoravském kraji třikrát více tzv. biokoridorů a biocenter než loni. Jejich cílem je pomoci zadržovat vodu v půdě. "Každá taková založená plocha, kde jsou stromy, keře i obyčejný trávník, lépe hospodaří s vodou než pole plné řepky či kukuřice. Navíc to pomáhá i migraci zvířat a vůbec přežití živočichů v přírodě a skvěle funguje i proti větrné erozi, která je na těch pustých polích obrovská," vysvětluje principy nově vznikajících ostrovů místostarosta Bořivoj Švásta.

Příkladem mohou jít sousední Starovice, které jsou na předních místech v počtu těchto lokalit. 

Téměř 72% katastru města Hustopeče pokrývají zemědělské plochy, které se vlivem intenzivního zemědělství slily do jednolitých nekonečných lánů. Zelenou páteř krajiny, jak se vznikajícím ÚSES lokalitám říká, na nich město v souladu s územním plánem buduje již několik let. "Na základě územního plánu, kde jsou ty lokality už jasně vymezené vybíráme místa, kde nás to nejvíce trápí a kde to má největší opodstatnění. Ta vybraná místa navrhuje autorizovaný projektant, musí to dělat lidé, kteří tomu rozumí, a dobře chápou to prostředí, do kterého se ty ostrůvky navrhují," popsal výběr lokací místostarosta.

V loňském roce byly v Hustopečích dokončeny dvě takové lokality o rozloze asi 10 hektarů a týkaly se míst od Křížového vrchu směrem na Šakvice až ke kruhovému objezdu u průmyslové zóny, dále oblasti Nad Úvozem a směrem na Starovičky. O jejich vzniku se můžete dočíst v reportáži z června tohoto roku. 

Nyní jsou na řadě tři plochy ve směru na již zmiňované Starovice o celkové rozloze necelých pěti hektarů, kde kromě květnatých luk najdou své místo lípy, duby, javory, habry a vybrané druhy ovocných stromů, z keřů pak lísky, dříny, ptačí zoby, višně nebo šípkové růže.

Náklady na vybudování této lokality jsou necelých 10 milionů korun a kompletně by je měla pokrýt dotace, o kterou již město zažádalo. Kromě projektu a realizace zahrnuje částka i tzv. následnou péči. "První tři roky po výsadbě jsou kritické a musí se hlídat, jak se zeleň ujme. Z toho důvodu je s tou firmou, která projekt realizuje sjednána i následná péče, kdy se v podstatě musí postarat o to, co uhyne nebo co se neujme. Třeba v těch prvních dvou lokalitách se nám vůbec neujaly květné louky a budeme je muset budovat znovu," vysvětluje místostarosta a dodává, že u plánovaných lokalit směrem na Starovice je následná péče sjednána po dobu jednoho roku, další dva bude město hradit ze svého.

Na vybudování dalších lokalit se již pracuje a stejnou pozornost město věnuje i vysazování zeleně v samotném centru města. "Máme vyprojektovanou sídelní zeleň na ulici Generála Peřiny. Do konce měsíce podáme žádost na Ministerstvo životního prostředí, tak doufáme že to vyjde a těšíme se, že to bude první projekt z řady dalších po celém městě," uzavřel místostarosta. -nov-

odebírejte přes RSS