Noc kostelů otevře chrámové brány v pátek 2. června

10. 5. 2023 · 2 minuty čtení

Kostely a chrámy po celém Česku se v pátek 2. června opět po roce otevřou veřejnosti v rámci oblíbené akce Noc kostelů.

Mottem letošního ročníku je: Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

Neustále se střídá den a noc. Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří, studuje… a v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus tohoto světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje. Někdy pracujeme i v noci, protože pracovní zátěž je velká. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi. Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se, pokud to jde, k onomu obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Dalším vhodným nástrojem je naučit se vždycky večer uzavřít den, říkáme tomu zpytování svědomí. Znamená to nejprve se podívat na to, co se událo, jak jsem naplnil výzvy, které přišly, zda jsem k nim byl odpovědný; pak je třeba vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co jsem zanedbal, a na další den si vymezit předsevzetí jak jednat dál. Třetí výzvou je, abychom se učili průběžně odpouštět a za odpuštění prosit. Apoštol Pavel píše: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce“ (Ef 4,26).  Poznání sebe sama, které je plodem zpytování svědomí, je cestou k moudrosti. Moudrost pak přináší sílu pro všední den. Svět pak bude barevný tak, jak ve skutečnosti je. 
R. D. Mgr. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání

OTEVŘOU SE I KOSTELY V HUSTOPEČÍCH

Program v kostele sv. Václava a sv. Anežky:

 • 18.00–19.00 Mše svatá a adorace
 • 19.00–20.30 Prohlídka kostela s doprovodným programem
 • 19.30 a 20.00 Prohlídka s průvodcem
 • od 19.00 Otevřená farní kavárna
 • 20.30–21.30 Koncert ukrajinských umělců Inha Rudnichenko – klavír, Artem Pozdniakov – kytara
 • 21.45 Závěrečné preludium na varhany
 • 22.00 Ukončení Noci kostelů

Program v evangelickém kostele na Masarykově náměstí:

 • 17:00 Otevření kostela a možnost prohlídky
 • 17:50 Biblické slovo a přivítání
 • 18:00 Absolventský koncert Základní umělecké školy
 • 19:30 Kdo jsme? Představení života sboru
 • 20:00 Chvalte Hospodina - Současné křesťanské písně 1. část
 • 20:30 Jaká víra, takový kostel - Skryté významy sakrálních staveb
 • 21:30 Chvalte Hospodina - Současné křesťanské písně 2. část
 • 22:00 Modlitba a požehnání

odebírejte přes RSS