Nová komise pomůže řešit problémy v dopravě

23. 1. 2020 · 2 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Všeobecný nárůst dopravy a s tím související komplikace se nevyhýbají ani Hustopečím. Již před časem proto vedení města nechalo vypracovat Generel dopravy a od letošního roku navíc Rada města zřídila Komisi pro dopravu, která bude hledat a navrhovat vhodná řešení nejpalčivějších problémů města.


K desítce již ustanovených komisí Rady města, mezi kterými nechybí stavební, vinařská, školská, sociální nebo sportovní od letošního ledna přibyla další. Komise pro dopravu města Hustopeče má pomoci radním hledat vhodná řešení problémů se statickou i dynamickou dopravou v intravilánu i extravilánu města a navrhovat možná opatření. "V podstatě při každém jednání rady se objevuje spousta bodů týkajících se dopravy, přichází podněty od občanů a i my máme důležité věci, které potřebujeme vyřešit. A zdá se nám, že toto je vhodná cesta, kdy se všechny takové podněty prosejí přes komisi, která nám tak pomůže v rozhodování," popsal důvody zřízení komise místostarosta Bořivoj Švásta.

Desetičlenný tým je složen z odborníků na dopravu i bezpečnost, zaměstnanců dopravního odboru i běžných občanů a impulsy bude dostávat přímo do radních. "My vlastně dostaneme podnět od rady města, projednáme ho a navrhneme řešení. Pak už je zase zpátky na radě, jestli náš návrh přijde nebo nám jej vrátí k přepracování," popsala systém fungování komise radní pro dopravu Ivana Bundilová.

Stejně jako všechny komise i ta dopravní je pouze poradním orgánem a nemá žádnou výkonnou moc. Svá doporučení budou členové vypracovávat na základě svých odborných znalostí s přihlédnutím ke Generelu dopravy, který Město Hustopeče nechalo vypracovat. "Myslím si, že v dopravě v podstatě není co nového vymýšlet nebo řešit, protože vše ošetřují normy a zákony. Spíš nám jde o to, co pro nás má být prioritou, co se bude řešit hned a co by mohlo ještě nějakou dobu počkat," dodává místostarosta.

První podnět k jednání má komise už na stole a asi nikoho nepřekvapí, že se jím stalo parkování. "To je určitě jeden z klíčových problémů a my se teď zaměříme hlavně na parkování autobusů a nákladních vozidel po městě," vysvětlila Bundilová.

Vzhledem k tomu, že v současné době v Hustopečích intenzivně vznikají nové cyklostezky, opravují se komunikace a budují se parkovací místa i záchytná parkoviště, bude mít komise podnětů víc než dost. "My máme v jednacím řádu ustanoveno, že se budeme scházet jednou měsíčně, ale už teď víme, že těch problémů je tolik, že se určitě budeme potkávat mnohem častěji," uzavírá Bundilová. 

Informace o nové komisi najdete ZDE.

-nov-

odebírejte přes RSS